Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2021-02-10 08:56

Σήμερα Τετάρτη 10  Φεβρουαρίου και ώρα 09:30  συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η  

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-11-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του από 22-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 29-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 02-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση Ε.Ο Ιωαννίνων – Πρέβεζας θέση Μιχαλίτσι» προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 6. Έγκριση του από 02-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Λάζαινα-Αμπελοχώρι», προϋπολογισμού € 35.172,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 7. Έγκριση του από 03-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Βασιλικό-Καρτέρι μετά από κατολίσθηση» προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 8. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα - Αγία Μαρίνα- Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», προϋπολογισμού 2.768.000,00 € με ΦΠΑ.
 9. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού € 1.026.000,00 με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 27-08-2021.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 31-03-2021.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Δολιανών», αναδόχου Νάστου Παναγιώτας, Πολιτικού Μηχανικού MSc ΕΔΕ, μέχρι την 28-03-2021.
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Εκπόνηση οριστικής μελέτης του έργου: “Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό – Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης, νέες χαράξεις)”», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ/ Γ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ/ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ/ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ», μέχρι την 30-04-2021.
 14. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Επείγουσα μελέτη Νέας οδού πρόσβασης προς Δ.Δ. Κρυοπηγής Πρέβεζας», αναδόχου «Σύμπραξη μελετητών: “Α. & Ι.ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - δ.τ.: ΙΡΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - «ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΗ» -ΔΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”».
 15. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 12388/1439/01-02-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση αναστολής της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας» με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104648.».
 16. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 13456/1527/02-02-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση αναστολής της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών» με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104697.».
 17. Κατάρτιση σχεδίου απόφασης περί διαπίστωσης της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων (οψιγενής μεταβολή), που έχει λάβει ο προσωρινός μειοδότης του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και αποστολή στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 73 παρ 9 Ν 4412/2016, για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης της.
 18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων  για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση στέγης κοινόχρηστης εγκατάστασης συνάθροισης κοινού ΤΚ Χουλιαράδων», προϋπολογισμού € 39.500,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, παροχής επί της ΕΟ Άρτας-Τρικάλων στην περιοχή Σκαρπάρι.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθίζησης στην Ε.Ο Ιωαννίνων – Τρικάλων στη θέση Βοτονόσι (προμήθεια υλικών)».
 21. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε., του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Τροποποίησης της σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων-Γέφυρας Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - συντήρηση οδού Ανατολή - Κατσικά», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 23-04-2021.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 24. Έγκριση αντικατάστασης οχήματος (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ), για την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 25. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται για  τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εκτάκτων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω Covid-19.
 27. Έγκριση αιτήματος για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “RESOR ” – Promoting best practices to support energy efficiency and renewable energy in European islands and remote regions (PGI05092) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προβολή των χιονοδρομικών κέντρων της Ηπείρου.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε διαδικτυακές εκδηλώσεις προβολής του τουρισμού και της γαστρονομίας στη Δανία και τη Γαλλία έτους 2021.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην FLORENCE BIENNALE, το διάστημα 23-31/10/2021.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικτυακή εκδήλωση “THE DELI FAIR”, το διάστημα 1-5/3/2021.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικτυακή έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο και στη διαδικτυακή εκδήλωση ΤTR στη Ρουμανία.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόδοση τελών του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων & Σταθμών για το έτος 2021, του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ξυλείας για αποκατάσταση ζημιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εξαιτίας των έντονων και καταστροφικών καιρικών φαινομένων (ανεμοστρόβιλων κ.λ.π.) που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου».  
 35. Έγκριση συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τον εορτασμό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου των Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την λειτουργία της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021.
 39. Έγκριση του από 26-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες του διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη)», προϋπολογισμού € 71.554,30 με ΦΠΑ.
 40. Έγκριση του από 28-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός υδατορεμάτων περιοχής Αμφιθέας και τάφρου Αγ. Αναργύρων - Λιμίνης», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 41. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία του κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή», αναδόχου «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε..», μέχρι την 14-05-2021.
 42. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 28-05-2021.
 43. Έγκριση τροποποίησης, ως προς το χρονοδιάγραμμα, της από 21-02-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Οθωμανικού Τεμένους Φεϋζούλ Άρτας, τη στατική επάρκεια του μνημείου, την αποκατάσταση του μνημείου και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του».
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 45. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου/ων για την στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, και των Υπηρεσιών Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη εξόδων μικροδαπανών, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2021.
 47. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021.
 48. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Απομάκρυνση φερτών από ρέματα στην Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 42.152,21 € με ΦΠΑ.
 49. Έγκριση του από 03-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-02-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - σήμανση και βελτίωση του επαρχιακού οδικού  δικτύου  της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 689.003,41 με ΦΠΑ.
 50. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - αντιστηρίξεις - καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 235.000,00 με ΦΠΑ.
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.
 52. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/12/27-01-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και καθαρισμού ρεμάτων από φερτά υλικά που προέκυψαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
 53. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 54. Έγκριση χορήγησης επιδομάτων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2020-2021.
 55. Έγκριση των Πρακτικών Ι/08-02-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/08-02-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του επαναληπτικού ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης», συνολικού προϋπολογισμού € 361.144,92 με ΦΠΑ.
 56. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού € 535.000,00 με ΦΠΑ.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άρση καταπτώσεων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στη θέση Σκαρπάρι (παροχή υπηρεσιών)».
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μεταφορά κρουσμάτων Covid-19 για επανεξέταση στα νοσοκομεία αναφοράς της Ηπείρου.

 

Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος 

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 και  ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει – μέσω 

τηλεδιάσκεψης-  η Επιτροπή  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, \ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:  

1.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 9η): «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, δυναμικότητας 80 m3/ ώρα, που λειτουργεί στη θέση «Λιάτσi», της Τ.Κ. Ζωοδόχου του Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων »(υπαγωγή στο άρθρο 9 του ν. 4041/2011). Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Βιργινία Μπαλαντάνη.  

2.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορία Α2, ομάδα 3η, α/α 4):«Λειτουργία του υφιστάμενου λιμένα Πλαταριάς, στη Δ.Ε. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.» (Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε.).

3.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η): «Τροποποίηση ΑΕΠΟ, πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 64.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 40.000 πτηνά πάχυνσης σε 64.000 πτηνά), εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην θέση «Λιθιές», στην Τ.Κ. Κουτσελιού του Δ. Ιωαννιτών » (υπαγωγή στο άρθρο 9 του ν. 4014/2011).Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία: «Ντακούμη Χριστίνα- Γιωτίτσας Αναστάσιος Ο.Ε.».

4.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 1): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 31.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Μεσαριά», της Τ.Κ. Χανόπουλου, Δ.Ε Αρταίων, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας»..Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία: « ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε.».

5.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα10η):« Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 550 kW, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ρέματος Μανουράς, της Δ.Ε. Μαστοροχωρίων του Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία: «KALERO LIMITED».

6.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 0,44 MW, στη θέση ρέμα Μεσοπόταμος, , Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής, Δ.Ε Κόνιτσας, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «KALERO LIMITED».

7Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα10η):«Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 15,028 MWp, στη θέση «Ξενές», στο Αγρόκτημα Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία: «ABO WIND HELLAS A.E.».

 

8. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα10η): «Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 15,028 MWp, «ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ 1», που θα εγκατασταθεί στο αγρόκτημα Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία: «ABO WIND HELLAS A.E.».

9. Γνωμοδότησηεπί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα10η & 1η, α/α 2): «Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW, «Γραμμένο 1», στη θέση «Πριανταλίτσα» Κομπόπουλο στις Δ.Ε. Ευρυμενών και Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία: «ABO WIND HELLAS A.E.».

10.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα10η & 1η, α/α 2):«Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW, «Γραμμένο 2», στη θέση «Πριανταλίτσα» και των συνοδών του έργων , στις Δ.Ε. Ευρυμενών και Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»» .Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία: «ABO WIND HELLAS A.E.».

11. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα10η & 1η, α/α 2):«Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον φοτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών του έργων, εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW, με ονομασία «Γραμμένο 3», στη θέση «Κάτσου, στις Δ.Ε. Ευρυμενών και Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία: «ABO WIND HELLAS A.E.». 

12.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα10η & 1η, α/α 2):«Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW, «Καρίτσα 2», στη θέση «Μελίσσια» και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Ζίτσας, Ευρυμενών και Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» . Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία: «ABO WIND HELLAS A.E.»

13. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα10η & 1η, α/α 2):«Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών του έργων, εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW, με ονομασία «Καρίτσα 3», στη θέση «Μελίσσια», στις Δ.Ε. Ζίτσας, Ευρυμενών και Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» . Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι η εταιρεία: «ABO WIND HELLAS A.E.».