Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2020-11-18 14:00

Την  Πέμπτη 19-11-2020 και ώρα 09:30 συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της εθνικής οδού Αρχάγγελου – Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς – Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζα» προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση των Πρακτικών I/23-10-2020 και ΙΙ/09-11-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση του από 10-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-11-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 10-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-11-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Φούρκας προς Προφήτη Ηλία για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων και του μνημείου τιμής των γυναικών της Πίνδου», προϋπολογισμού € 76.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 12-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καταπτώσεις-διαβρώσεις-κατολισθήσεις στην περιοχή Μαυρολάγκαδο Παλαιοχωρίου Συρράκου», προϋπολογισμού  € 140.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 6. Έγκριση του από 11-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες ενέργειες για αποκατάσταση βατότητας στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κοζάνης», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 7. Έγκριση του από 12-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης εισόδου στο ΣΜΑ Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 8. Έγκριση του από 17-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες σωστικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στέγης του κτιρίου της Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου», προϋπολογισμού € 110.800,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 9. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού € 125.000,00 με ΦΠΑ.
 10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιομηχανικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)», προϋπολογισμού 2.650.000,00 € με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και καθαρισμός τάφρων επαρχιακών και αγροτικών οδών προς αποφυγή πλημμυρών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Πωγωνίου», προϋπολογισμού 99.200,00 € με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία ιδιοκτησιών στα όρια της Ηλιόκαλης», προϋπολογισμού € 75.406,00 με ΦΠΑ.
 14. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και προστασία πρανών κοίτης ποταμού από Μεγάδενδρο προς Καστροσυκιά», προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση πρανών και βελτίωση τμημάτων οδικού δικτύου πρώην Δήμου Σελλών», προϋπολογισμού € 73.000,00 με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων»,  αναδόχου τεχνικής εταιρείας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», μέχρι την 30-06-2021.
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Τ.Ε., μέχρι την 31-12-2020.
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας της οδού πρόσβασης προς Καραβοστάσι μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με το επαρχιακό οδικό δίκτυο», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 30-03-2021.
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 31-03-2021.
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα», αναδόχου "Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & Σια Ε.Ε." μέχρι την 09-02-2021.
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αντλητικών και Ηλεκτρικού Πίνακα για την αποστράγγιση περιοχής Συκιών Δήμου Νικολάου Σκουφά, αναδόχου Πέτρου Παπαϊωάνου.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στους Καλαρρύτες Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων και φρεατίων εθνικής οδού Μετσόβου – Κατάρας –όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και καθαρισμός από κορμούς ξερών δέντρων στην περιοχή Καλπακιώτικου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».
 25. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 11,95%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Δολιανών», αναδόχου Νάστου Παναγιώτας, Πολιτικού Μηχανικού MSc ΕΔΕ.
 26. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (ήσσονος σημασίας συμπληρωματική σύμβαση 14,99%) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, σε διαδικτυακό σεμινάριο της «Οικονομοτεχνική Α.Ε.», με θέμα «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ eΕΕΕΣ/ eΤΕΥΔ (Promitheus ESPDint) ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ», στις 10-12-2020.
 28. Απόφαση για διάλυση της σύμβασης, με διακοπή της εκπόνησης του σταδίου: "Φάση 3: Προμελέτες Έργων, Α. Χάραξη Φακέλου έργου", της μελέτης «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «"ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε."/ "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"/ "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ "ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ"».
 29. Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου - Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», βάσει της σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων για την διευθέτηση υδάτων σε οδικά δίκτυα της Περιφέρειας Ηπείρου».
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης περιοχής Μπάρος Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 32. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ φάση)», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
 33. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση τεχνικού στην επαρχιακή οδό Τύρια – Ζωτικό θέση “Ιτιά”», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.
 34. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μετσόβου-Ανθοχωρίου», αναδόχου Σταύρου Ιωάννη του Κων/νου, Εμπειροτέχνη, μέχρι την 30-07-2021.
 35. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κράψη - Ανατολική» αναδόχου Φάη Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-07-2021.
 36. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου-Ραφταναίοι-Κτιστάδες» αναδόχου «Τσομπίκου Δημητρίου ΕΔΕ», μέχρι την 30-01-2021.
 37. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό Ανθοχώρι-Περιστέρι», αναδόχου «Κωνσταντίνος Κούγκουλης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-12-2020.
 38. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-07-2021.
 39. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια της Δ.Δ. Μπάφρας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ-Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-05-2021.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια φυσικών ογκόλιθων για την προστασία της κοίτης του ποταμού Βοϊδομάτη στην περιοχή της γέφυρας Αρίστης (Προμήθεια υλικών)».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση αντλιοστασίου γεωργοκτηνοτροφικής χρήσης».
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου στα όρια των Ασπραγγέλων (προμήθεια υλικών)».
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή Ν.Α του Μετσόβου σε περιοχή κατολίσθησης (παροχή υπηρεσιών)».
 44. Έγκριση τροποποίησης της από 20-07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων- Μελισσουργών».
 45. Έγκριση  τροποποίησης της από 31-01-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση -  αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουργαρελίου».
 46. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή  δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ Βοβούσας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση της ετήσιας καταβολής εισφοράς για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στον Σύνδεσμο «Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης» (Conference of Peripheral Maritime Regions- CPMR) για έτος 2019.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την ενίσχυση της ΔΙΑΠ στην κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου για την προγραμματική περίοδο 2021–2025».
 49. Έγκριση ανακλήσεων αναλήψεων υποχρέωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020.
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια επάργυρων νομισμάτων και αργυρών σελιδοδεικτών για τις ανάγκες της εθιμοτυπίας του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 51. Έγκριση σύναψης εκτελεστικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε διαδικτυακή καμπάνια προβολής για την απόκτηση ιδιωτικής ετικέτας.
 53. Έγκριση διορθώσεων και προσθηκών στην αριθμ. 28/1940/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στους τροποποιημένους πίνακες δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, των οριστικών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 71182.
 54. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, των προσωρινών μειοδοτών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος 85116.
 55. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων παρατεινόμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 56. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με  επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 57. Έγκριση επικαιροποιημένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στήριξη βάθρων γέφυρας και προστασία πρανών κατά μήκος ρέματος στο Ρωμανό Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου πλησίον της εθνικής οδού και καθαρισμός τάφρων στα όρια του Δ.Δ. Μεσοποτάμου (παροχή υπηρεσιών)».
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας παραγωγικών μονάδων και καθαρισμός ρεμάτων στα όρια του Δ.Δ. Κουκλεσίου (παροχή υπηρεσιών)».
 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης υδρομάστευσης στα όρια της ΔΚ Βοβούσας για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας παραγωγικών μονάδων».
 62. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας.
 63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 64. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας.
 65. Έγκριση των Πρακτικών Ι/22-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/11-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)  από  την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α.
 66. Έγκριση του Πρακτικού Ι/05-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 43.000,00 € με Φ.Π.Α.
 67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στην περιοχή Άρτας (προμήθεια υλικών)».
 68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών και προστασία πρανών ρέματος Τύριας (παροχή   υπηρεσιών)».
 69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Έρευνα στις περιοχές Σαρακίνικου, Αμμουδιάς και Καβαλαρίου (παροχή υπηρεσιών)».
 70. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/05-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “THEMATIC - THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities”», προϋπολογισμού 144.395,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020.
 71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)».
 72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)».
 73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας.
 74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τα έξοδα επιδόσεων δικογράφου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021 των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Μορφατίου (παροχή υπηρεσιών)».
 77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στην περιοχή Μενίνα – Κορύτιανη – Άγιος Γεώργιος (παροχή υπηρεσιών)».
 78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κοινόχρηστης υποδομής συλλογής νερού στο Δ.Δ Μαυρουδίου  (προμήθεια υλικών)».
 79. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση-σήμανση και βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 689.003,41 με ΦΠΑ.
 80. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 81. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - αποκατάσταση - κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 268.487,80 με Φ.Π.Α.
 82. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ρέματος «ΞΕΝΗ» για την αποφυγή πλημμυρών στο Δ.Δ. Καναλλακίου (παροχή υπηρεσιών)».
 83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και καθαρισμός ρέματος Κάκαβου στα όρια του Δ.Δ Καναλλακίου  (παροχή υπηρεσιών)».
 84. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οδού από Σαρακίνικο προς Ανθούσα (παροχή υπηρεσιών)».
 85. Έγκριση του Πρακτικού IV/10-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 74.331,80 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 86. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων – φωτοαντιγραφικών, γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των Δ/νσεων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας, για το έτος 2021», συνολικού προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 87. Έγκριση της αριθμ. 163802/5653/13.11.2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής δικαιολογητικών κατακύρωσης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2020-2021» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 95371)».
 88. Έγκριση πραγματοποίησης συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας σε εκτέλεση της αρ. 138/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.
 89. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Πάργας».
 90. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης πρόσβασης παραγωγικών γεωργικών μονάδων στην περιοχή του Καναλίου (παροχή υπηρεσιών)».
 91. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Χόχλα».
 92. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υλικών για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου τεχνητής χιόνωσης του χιονοδρομικού κέντρου Προφήτη Ηλία Μετσόβου», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.