Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2020-07-07 16:12

Την Τετάρτη 08-07-2020 και ώρα 09:30 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η  Οικονομική

Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 2019, της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-04-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του 3ου/29-06-2020  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδών και σύνδεσή τους με επαρχιακή οδό στα όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 3.055.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων», προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 08-10-2020.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Φασκομηλιάς και Ελευθερίου Θεσπρωτίας», αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-08-2020.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οικιών από κατολισθητικά φαινόμενα επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στη ΔΕ Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» αναδόχου «Γεώργιος Τάσης-Γεώργιος Δημητρίου Ο.Ε.», μέχρι την 27-10-2020.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ματσούκι – Μπάρος – όρια νομού (κατασκευή συρματοκιβωτίων)», αναδόχου Γεωργίου Θ. Χριστογιάννη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-09-2020.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Λίμνες Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2020.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης επί της εθνικής οδού  Ιωαννίνων –Τρικάλων (Μικρός Αυχένας) (παροχή υπηρεσιών)».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φθορών από καθιζήσεις στην περιοχή του Δήμου Πωγωνίου (παροχή υπηρεσιών)».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση αρδευτικού έργου και διευθέτηση κοίτης Ζαγορίτικου ποταμού στους Μηλιωτάδες (παροχή υπηρεσιών)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών των πρώην δήμων Αμβρακικού (νυν δήμος Αρταίων) και Αράχθου (νυν δήμου Νικολάου Σκουφά)».
 16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση στη θέση ''Κεφαλόβρυσο'' έως τον οικισμό της Τ.Κ. Μανολιάσας», προϋπολογισμού 140.000,00 με ΦΠΑ.
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου-Ραφταναίοι-Κτιστάδες» αναδόχου «Τσομπίκου Δημητρίου ΕΔΕ», μέχρι την 30-11-2020.
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Κόμβος Ελληνικού - Ελληνικό», αναδόχου «ΝΑΣΤΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε.Δ.Ε», μέχρι την 25-12-2020.
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην 43η επαρχιακή οδό Μεγάλη Γότιστα-Κράψη», αναδόχου «Δημήτριος Ξάνθης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-12-2020.
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου με την Μονάδα Ε.Ε.Α.Σ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ, μέχρι την 30-09-2020.
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πίνακα Μ.Τ και καλωδίων αντλιοστασίων άρδευσης (Δικόρφου και Τσουκνίδας) του ΤΟΕΒ Αχέροντα».
 22. Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, Α/Βάθμιας και B/Βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, ετήσιας διάρκειας.
 23. Έγκριση διενέργειας  διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2020-2021, ήτοι για διάστημα από 07-09-2020 έως 31-08-2021, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού.
 24. Έγκριση των Πρακτικών Ι/01-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/06-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου  του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604): «Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676).
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή Τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργου έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου.
 26. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα, για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την έκδοση από την Περιφέρεια Ηπείρου καταλόγου του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης».
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις του Μ/Φ Συλλόγου ΣΚΟΥΦΑΣ, με τίτλο «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2020».
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 26ου ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ RALLY Ασφάλτου Αυτοκινήτου, στις 11 και 12 Ιουλίου 2020.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παρακολούθηση on-line σεμιναρίου μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, από τους υπαλλήλους του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
 31. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 56/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 33. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 34. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών Α/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 35. Έγκριση επικαιροποιημένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρων προσωρινής στάθμευσης επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων (παροχή υπηρεσιών)».
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο οδικό δίκτυο προς Σίτσαινα (παροχή υπηρεσιών)».
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας και κτηνοτροφικών υποδομών στον ορεινό όγκο της Μουργκάνας (παροχή υπηρεσιών)».
 39. Έγκριση του από 29-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α.
 40. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 41. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων έργων της Π.Ε. Άρτας έτους 2020.
 43. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 45. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας.
 46. Έγκριση του από 26-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι», προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με Φ.Π.Α.
 47. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/15-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και Νο2/23-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2020, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 76.342,08 με ΦΠΑ.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της.
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προγράμματος για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε παιδικές κατασκηνώσεις.
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διευθέτησης ρεμάτων και αιγιαλών στα όρια του Δήμου Πάργας και πρώην Δήμου Συβότων (παροχή υπηρεσιών)».
 51. Έγκριση του από 26-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 143.400,00 € με Φ.Π.Α.
 52. Έγκριση του από 02-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 53. Έγκριση του από 26-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Λυγιάς Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 24.000,00 € με ΦΠΑ.
 54. Έγκριση του από 18-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικό έργο σε χείμαρρο στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
 55. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός χώρου Νικόπολης για πυροπροστασία του αρχαιολογικού χώρου (παροχή υπηρεσιών)».
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2020 (παροχή υπηρεσιών)».
 58. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιοκάτουνου και σύνδεσή τους με την Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», αναδόχου «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 29-09-2020.