Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής περιφέρειας Ηπείρου

2015-06-03 19:32

Την Πέμπτη 4-6-2015 και ώρα 9.30 συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσίας του Υποέργου με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου”», προεκτιμώμενης αμοιβής € 613.610,10 με ΦΠΑ, της Πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου».

2) Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας επί της γέφυρας Άννινου», προϋπολογισμού  33.500,00  € με Φ.Π.Α.

3) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-04-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού Σαρανταπόρου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης και λοιπές εργασίες αποκατάστασης της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (Τμήμα Κόνιτσα – Όρια Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού € 403.000,00 με ΦΠΑ.

4) Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-09-2015.

5) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδού από εθνική οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Σίτσαινα», αναδόχου εταιρείας «Δημοσθένη Βήχα και Σία Ο.Ε.», μέχρι την 18-10-2015.

6) Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης Επαρχιακής Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας – Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος- Λύγγος)», αναδόχου εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 31-12-2015.

7) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση περιοχής Γότιστας», προϋπολογισμού € 57.000,00 με Φ.Π.Α.

8) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Νεγράδες», προϋπολογισμού  € 40.000,00 με Φ.Π.Α.

9) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-05-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Καλέντζι – Πηγάδια», προϋπολογισμού  € 40.000,00 με ΦΠΑ.

10) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-05-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση οδού σύνδεσης Δολιανών με εθνική οδό Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

11) Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι».

12) Έγκριση της δαπάνης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία στην περιοχή του Λύγγου», της Πράξης «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης Επαρχιακής Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας – Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος- Λύγγος)», αναδόχου εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΕ»,  βάσει του από 21-10-2014 και του από 19-05-2015 συμπληρωματικού αυτού, Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών.

13) Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Δέμκα Βασιλικής, Σκλιβανίτη Ελένης, Χρήστου Αριστούλας και Αθανασίου Σταύρου, στην Αθήνα, από 07 έως 09-07-2015, για τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης, στα πλαίσια υλοποίησης του Κοινοτικού Προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» - RICA και έγκριση των σχετικών δαπανών.

14) Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για υπερωρίες κτηνιάτρων των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, για λογαριασμό της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2015.

15) Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για αποζημίωση συμμετοχής στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου.

16) Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

17) Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών ενοικίασης mini bus με οδηγό για τη μεταφορά και ξενάγηση Ισραηλινών δημοσιογράφων στο πλαίσιο του Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) που θα πραγματοποιηθεί στην Ήπειρο από 12 έως 17/06/2015.

18) Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης κοινωνικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη και έγκριση των σχετικών δαπανών.

19) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Ανέζα – Ψαθοτόπι – γέφυρα Φειδοκάστρου (αποκατάσταση οδοστρώματος)», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

20) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Σταυροβρύση -Ελάτη - Καστανιά - Τετράκωμο», προϋπολογισμού € 54.000,00 με ΦΠΑ.

21) Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

22) Έγκριση μετακίνησης της Παπακώστα Φωτεινής, υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 19-06-2015, για συμμετοχή στο σεμινάριο του ΕΦΕΤ με θέμα: «Νομοθετικές απαιτήσεις άσκησης επισήμου ελέγχου – Προανακριτική διαδικασία – Κυρωτικό σύστημα»  και έγκριση των σχετικών δαπανών.

 

23) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-05-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος Επαρχιακής Οδού 7 (Μεσοβούνι)», προϋπολογισμού € 30.000,00  με ΦΠΑ.

24) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-05-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος Εθνικής Οδού 19 (Νεράιδα – Κυπάρισσος)», προϋπολογισμού € 35.000,00  με ΦΠΑ.

25) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Γραικοχώρι – Βασιλικό», προϋπολογισμού € 276.000,00 με ΦΠΑ.

26) Έγκριση των Πρακτικών Νο1/11-05-2015 (Αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) και Νο2/28-05-2015 (Ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου με τίτλο “HERA –  Sustainable tourism management of Adriatic HERitage”», προϋπολογισμού € 288.353,50 με ΦΠΑ  που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA ADRIATIC CBC».

27) Έγκριση μετακίνησης του Ιωάννη Κίτσιου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα το νέο πληροφοριακό σύστημα του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (R.I.C.A.) που θα διεξαχθεί στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από 25 έως 26/06/2015  και έγκριση των σχετικών δαπανών.

28) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» Υποέργο: «Αποκατάσταση – συντήρηση οδού στο Δ.Δ. Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού» προϋπολογισμού € 16.300,00 με ΦΠΑ.

29) Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 57293/2192 & 57296/2193/27-05-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για  την παροχή έργου από 28-05-2015 για την αποκατάσταση βατότητας στην οδό Δεσποτικά – Κάτω Δεσποτικά και την άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο Ριζοβουνίου.

30) Έγκριση προμήθειας λογισμικών προγραμμάτων (οδοποιίας και τοπογραφίας) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.