Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2020-04-14 16:42

Αύριο, Μ. Τετάρτη 15-04-2020 και ώρα 09:30  συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της

Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

 1. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα» προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του από 06-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-04-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2020.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 30-06-2020.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Τ.Ε., μέχρι την 30-06-2020.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Καλπακίου - Κακαβιάς», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», μέχρι την 27-06-2020.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από Δρίσκο έως Δεμάτι», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», μέχρι την 02-07-2020.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση μέσων ασφαλείας στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων (παροχή υπηρεσιών)».
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου πρασίνου επί του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
 10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών από τον ποταμό Σαραντάπορο», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων κυκλοφοριακού φόρτου για επικαιροποίηση της μελέτης κατασκευής κυκλικών κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων  - Άρτας (Θέση Ελεούσα – Εργατικές) (παροχή υπηρεσιών)».
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Παρακαλάμου (προμήθεια υλικών)».
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μπουραζάνι – Αηδονοχώρι – Ιερά Μονή Μολυβδοσκέπαστης», αναδόχου «Γεώργιος Ι. Ντάφλης - Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-08-2020.
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης Επαρχιακής Οδού Άγιος Νικόλαος - Βαλανιδιά», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-08-2020.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – λειτουργικές ανάγκες – εκσυγχρονισμός του νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων (προμήθεια υλικών & υπηρεσίες)».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αμμοχάλικου για την αποκατάσταση βατότητας λόγω κατολίσθησης της επαρχιακής οδού Τ.Κ. Αετόπετρας του Δήμου Ζίτσας».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Μαΐου – Αυγούστου 2020, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση διορθωμένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με  επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 19. Έγκριση επικαιροποιημένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Η/Μ υλικών και αντλητικού συγκροτήματος κεντρικού αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ Αχέροντα – Γλυκής».
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αντλίας παροχής Q=500m3/h και Ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ ΚΟΝΙΤΣΑΣ».
 22. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 23. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
 24. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου για τον τίτλο «European Gastronomy Region 2024».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανατύπωση τουριστικών φυλλαδίων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παραγωγή βίντεο προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου.
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών για ιδρύματα και παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα.
 29. Έγκριση κατανομής πίστωσης του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων» έτους 2020, από Πόρους του ΝΠΔΔ, Τομέας Γεωργία.
 30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στην Τ.Κ Ανέζας Δήμου Αρταίων», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 17-06-2020.
 31. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Π.Ε. Άρτας έτους 2020.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση - επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών (εκσκαφείς, φορτωτές, φορτηγά κ.λ.π) κατά την περίοδο 2019 για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων (ανειλημμένη υποχρέωση) της Π.Ε. Άρτας.
 35. Έγκριση τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα και του παραρτήματος της σύμβασης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “TRUST - cooperaTion foR sUStainable Transport” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός της γέφυρας Βρυσέλλας από κορμούς ξερών δέντρων πλατάνων μετά την πτώση τους λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή της Πλαταριάς (παροχή υπηρεσιών)».
 38. Έγκριση του από 12-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-03-2020  ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με Φ.Π.Α.
 39. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης και ενίσχυση αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των ρεμάτων του», προϋπολογισμού € 270.000,00 με ΦΠΑ.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και κλάδεμα δέντρων (λεύκες-ευκάλυπτοι-πεύκα) επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα στο εθνικό οδικό δίκτυο από Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα (παροχή υπηρεσιών)».
 41. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτύπωση φωτοαντιγραφικών σχεδίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 42. Έγκριση αναστολής καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ετών 2020 – 2021 και έγκριση παράτασης της σύμβασης «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2019».
 43. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρότητας των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ νομού Πρέβεζας.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή νομικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για τον νομικό έλεγχο των εγγράφων, αναφορών, δικαιολογητικών κλπ που υποβάλλονται από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου και των συναφών εγγράφων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και διευθέτηση ρέματος στην περιοχή του Βράχου Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)». 
 46. Έγκριση επέκτασης της από 6-5-2019 ισχύουσας σύμβασης υπηρεσιών για την μεταφορά του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 (παραγρ.1) του Ν. 4412/2016.
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων και κτηνοτροφικών υποδομών στη Δριμίτσα (παροχή υπηρεσιών)».
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και επαναλειτουργία κοινόχρηστων υποδομών για την άμεση προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη Βρυσέλα (παροχή υπηρεσιών)».
 49. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.