Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2018-03-01 16:05

Αύριο Παρασκευή 02-03-2018, και ώρα 12:00  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή 

της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 23-02-2018 συνεδρίασης.

 1. Έγκριση του από 23-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Μετσόβου», προϋπολογισμού € 525.500,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση του από 16-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην Κρυοπηγή Πρέβεζας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση του από 28-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση Αποκατάσταση κατολισθέντων τμημάτων Επαρχιακής Οδού Γέφυρας Πλάκας-Ραφταναίων», προϋπολογισμού 74.400,00 με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση του από 28-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στα όρια της Τ.Κ. Κουτσελιού για την ασφαλή διέλευση των απορριμματοφόρων προς ΧΥΤΑ Ελληνικού», αναδόχου ‘ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.’, μέχρι την 23-04-2018.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αετομηλίτσα», αναδόχου ‘ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε., μέχρι την 31-12-2018.
 7. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων για το 2018, λόγω μη ολοκλήρωσης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για το 2018.
 8. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία Ισραηλινών δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και εμπορικών αντιπροσώπων στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 05-10/03/2018.
 9. Έγκριση δαπάνης για την εκπόνηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ για την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή «Βραχώνα» της Τ.Κ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας.
 10. Έγκριση δαπάνης για τη μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών της Ομάδας Ρομποτικής του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Βελλάς στην Αθήνα το διάστημα 3-5/3/2018.
 11. Έγκριση ανάθεσης για την επισκευή εξοπλισμού Η/Υ και εκτυπωτών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 12. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δύο (2) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (ΑΕD) και δύο (2) εκπαιδευτικών προπλασμάτων Βασικής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) Ενηλίκων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) Ιωαννίνων  και για τη λειτουργία της πρώτης ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας) στην πόλη των Ιωαννίνων.
 13. Ανάκληση της αριθμ. 3/139/24-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 14. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες αποκαταστάσεις οδοποιίας στα όρια των δήμων Άρτας και Νικολάου Σκουφά για την πρόσβαση σε κατοικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών ασφαλείας για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
 17. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 27-02-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 24773/1244/28-02-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών από φερτά υλικά κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 19. Έγκριση του από 16-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά – Τσαμαντάς – Μηλέα – Κυπάρισσος - Μεσοβούνι», προϋπολογισμού € 213.000,00 με Φ.Π.Α.
 20. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και προστασία γέφυρας στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 21. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας», προϋπολογισμού 345.000,00  € (με Φ.Π.Α.).
 22. Έγκριση πρακτικού Νο 4/09-02-2018 της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς διαγωνισμού (Διακήρυξη 5/2017), για τη μεταφορά των μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας, κατά τα σχολικά έτη  2017-18 και 2018-19».
 23. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την αποκατάσταση σποραδικών φθορών, χρωματισμών & μονώσεων επιφανειών και εσωτερικών - εξωτερικών  θυρών  σε κτίρια της ΠΕ Θεσπρωτίας.
 24. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας - υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 25. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Φιλιππίδου Άννας Επόπτριας Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν Μέριμνας Π.Ε Θεσπρωτίας, στην Αθήνα από 19 έως 21-03-2018, για τη συμμετοχή της στο 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας με θέμα Ενιαία Υγεία: Άνθρωπος, ζώα, περιβάλλον «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων-Εφαρμογή HACCP σε μονάδα μαζικής παραγωγής».
 26. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των Θεοχάρη Μητσάκη, Προϊσταμένου του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Μπάρμπα Αντωνίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Λάρισα 05-08/03/2018 για τη συμμετοχή τους στην 7η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας.
 27. Έγκριση του από 09-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άμεση σήμανση και επούλωση επικινδύνων φθορών-λάκκων του οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας ( παροχή υπηρεσιών )» προϋπολογισμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α. του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019.
 28. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Yπέρβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας: "Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού: Ανώγειο - Αγία Φανερωμένη Ξηροβουνίου" συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 1.476.625,61  Ευρώ, Αναδόχου: Δημ. Φούκα.
 29. Τροποποίηση - συμπλήρωση της αρ. 1/43/08-01-2018 απόφασης της Οικονομικής              Επιτροπής περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 30. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 31. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 32. Έγκριση ανάθεσης του έργου «Αντικατάσταση και αναβάθμιση εξοπλισμού ΚΤΕΟ Πρέβεζας».
 33. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Σταύρου Μιχάλη, υπαλλήλου του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας στην Λάρισα 05-08/03/2018 για τη συμμετοχή του στην 7η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας.
 34. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Νούσια Ηρακλή, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα 19-20/03/2018 για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΥΠΑΑΤ.
 35. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανάγκη προμήθειας καυσίμων κίνησης, για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994,  για τους μήνες Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος τρέχοντος έτους (2018).
 36. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετούς          υποχρέωσης της Π.Ε. Πρέβεζας.
 37. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25.01.2018 ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαπλάτυνση οχετού σε τάφρο απορροής παράλληλο της ΕΟ Άρτας – Αντιρρίου στον οικισμό Αγίων Αναργύρων», προϋπολογισμού 13.000,00 € με ΦΠΑ.
 38. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, προκειμένου να παρακολουθήσει  τις εργασίες του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας με τίτλο «Ενιαία  Υγεία: Άνθρωπος, ζώα, περιβάλλον», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 19 έως και 21-03/2018.
 39. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, υπεύθυνης υλοποίησης του Προγράμματος ΤΕΒΑ και Αλεξάνδρας Τόλη, υπαλλήλου της ιδίας Υπηρεσίας, στην Αθήνα 27 και 28-03-2018 προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες της πρώτης συνάντησης του Εθνικού Δικτύου Συντονισμού  του Προγράμματος ΤΕΒΑ.
 40. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου τυ Τμήματος Επαγγέλματος της Δ/νσης Ανάπτυξης ΛΑΝΤΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ από 12-03-2018 έως και 16-03-2018 στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, για συμμετοχή σε σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 42. Έγκριση δαπάνης για επιστροφή  ποσού,  στον ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  από παράβολο που κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς λόγω μη μεταβίβασης  του αρ. κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ ΡΖΗ-4333 οχήματος.
 43. Έγκριση  της αρ. 706/28-02-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί  τροποποίησης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 με άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης έως και 20% από 01-03-2018: Α) του  αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και Β) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260)  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση (συνημμένη η από 28-02-2018 απόφαση).
 44. Επικαιροποίηση  αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 45. Έγκριση δαπάνης, για την καταβολή αποζημίωσης του άρθρου 55 του Π.Δ 140/1998 στον πρώην υπάλληλο ΙΔΑΧ της Π.Ε. Άρτας Γρούμπα Ηλία του Λάμπρου, σύμφωνα με την αριθμ. 763/01-03-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας (συνημμένη η αριθ. 763/01-03-2018 απόφαση).