Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2017-06-16 08:44

Σήμερα Παρασκευή και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 07-06-2017 συνεδριάσεως.

1.  Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς) και Αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 2.028.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παράλιας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου».

2.  Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων για το Εθνικό Στάδιο ‘‘Ζωσιμάδες’’», προϋπολογισμού € 15.000,00 με Φ.Π.Α.

3.  Έγκριση του από 06-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για «Επείγουσες εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2017 (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4.   Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού σε 2 σημεία επί της ΕΟ Άρτας-γέφυρας Καλογήρου», προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α.

5.  Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψήνας», αναδόχου Κων/νου Συγκούνα, μέχρι την 30-10-2017.

6. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελλάδων Άρτας», αναδόχου «Σταύρου Ν. – Γιαννακός Μ. Ε.Ε.», μέχρι την 30-09-2017.

7.  Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ, μέχρι την 30-06-2017.

8.  Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.” / “Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., Διακριτ. Τίτλος: “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’.

9. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού προς Πηγή Κόνιτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.

10.   Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό Άραχθο στην θέση Χάνι - Καμπέραγα», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου, μέχρι την 30-09-2017.

11.  Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Οδού Δέμα - Μπουραζάνι», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-07-2017.

12.  Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οικισμού Δαφνούλας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΔΡΑΛΑΓΚΑ, μέχρι την 31-07-2017.

13.  Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του,  προϋπολογισμού 353.780,00 € πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό Δίκτυο των Δήμων Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”» και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού.

14. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την «Προμήθεια και ανάπτυξη σε πιλοτικό στάδιο συστήματος ελέγχου των αλγών με υπερήχους στη Λίμνη Παμβώτιδα», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ, καθώς και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

15.   Έγκριση διενέργειας συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών για τις προμήθειες γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2017 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής των διαγωνισμών.

16. Έγκριση του από 06-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους.

17. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 52837/3267/09-06-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την παροχή έργου από 08-06-2017, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες) στην επαρχιακή οδό Αμπελοχώρι-Πράμαντα, στην επαρχιακή οδό Παλαιοχώρι-Συρράκο και στην επαρχιακή οδό προς Βαθύπεδο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων του Δήμου Μετσόβου, στην επαρχιακή οδό Πωγωνιανή - Δολό του Δήμου Πωγωνίου, στην επαρχιακή οδό Ιωαννίνων-Δερβιζιάνων του Δήμου Δωδώνης και στην επαρχιακή οδό Καλοχώρι - Εκκλησοχώρι-Γρανιτσοπούλα του Δήμου Ζίτσας.

18. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια μεταλλικού πλέγματος, αγκυρίων και συρματόσχοινων για το εθνικό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων - Μετσόβου.

19. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια σωλήνων για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων.

20.  Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την «Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 40.187,00 € πλέον ΦΠΑ, καθώς και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

21.  Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση της Αδελφότητας Μεγάλου Περιστερίου Ο ΛΑΚΜΟΣ.

22.  Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Tour Natur, που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 1-3/9/2017.

23.  Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία Πολωνών δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και εμπορικών αντιπροσώπων στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 19-24/6/2017.

24.  Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των: Σοφίας Τριάντου, Προϊσταμένης του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Αγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, και Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Πάτρα, στις 20 και 21-06-2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGV-A «Ελλάδα –Ιταλία 2014-2020», της όποιας η Περιφέρεια Ηπείρου είναι μέλος.

25.  Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τον διορισμό, απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

26.  Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Ιουνίου-Ιουλίου -Αυγούστου 2017).

27.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Π.Ε. Ιωαννίνων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

28.   Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

29.  Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση  και αποκατάσταση βατότητας του δρόμου  Δημαριό – Κομπότι ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

30.  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2017» προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.

31. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας  ΠΕ Άρτας για το έτος 2017, προϋπολογισμού δαπάνης € 12.000,00 με ΦΠΑ.

32. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια εξαρτημάτων αντλίας Νο 3 αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού δαπάνης € 20.000,00 με ΦΠΑ.

33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Π.Ε Άρτας.

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.

35. Έγκριση του Πρακτικού IΙ/13-06-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας,  για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για το έτος 2017 κα κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

36.  Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

37. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την Τετάρτη 14-6-2017 (αυθημερόν) και την Πέμπτη 15-6-2017 (αυθημερόν), για υπηρεσιακούς λόγους και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.

38.  Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Σαπλαούρα Κων/νου και Περικλή Ευσταθίου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους στην ενημέρωση ελεγκτών σε θέματα ελέγχων στον τομέα τροφίμων φυτικής προέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στις 22 και 23-06-2017.

39. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/06-06-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας».

40.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος, για τις ανάγκες του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

41.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

42. Έγκριση ανάθεσης α) της προμήθειας χρωματιστού χαρτιού για την εκτύπωση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού και β) της εκτύπωσης του βιβλίου Μητρώου Καταχώρησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Νομού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

43.  Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συντήρηση και αναγόμωση είκοσι τριών (23) πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

44.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την συμμετοχή της της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις  εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Ένωση Αποδήμων Σεβαστού στην «6η Αλλωνιάδα» που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 11-12-13 Αυγούστου 2017 στο Σεβαστό Παραμυθιάς.

45. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στη Αθήνα, από 13 έως 15 Ιουνίου 2017, προκειμένου να παραβρεθεί στη θεματική συνάντηση «Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση & Ενδοπεριφερειακή Αποκέντρωση: Υφιστάμενη κατάσταση και προτάσεις στο πλαίσιο διαλόγου για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης» του Forum  Αντιπεριφερειαρχών και έγκριση των σχετικών δαπανών.

46. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μητσάκη Θεοχάρη γεωπόνου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στην ενημέρωση ελεγκτών σε θέματα ελέγχων στον τομέα τροφίμων φυτικής προέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στις 22 και 23-06-2017.

47. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Π.Ε. Πρέβεζας σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

48.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας»).

49. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Π.Ε. Πρέβεζας (οδοιπορικά).

50. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας (σε εκτέλεση της αριθ. 75/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας).

51. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας (επιστροφή ποσών από καταβληθέντα παράβολα).

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας.

53.  Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων - δεμάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2017 (παραίτηση και αντικατάσταση αναδόχου).

54.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές ώρες, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, για την αξιολόγηση των υποψηφίων Ν. Γεωργών.

55.  Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-03-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

56. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.