Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2017-03-08 16:28

Αύριο Πέμπτη 9-03-2017 και ώρα 9.30 συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 24-02-2017 συνεδριάσεως.

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

2.  Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ, μέχρι την 30-05-2017.

3. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αναβαθμού στον Π. Βουρκόλακα στο Τ.Δ. Αγίας Παρασκευής Δ. Κόνιτσας», αναδόχου εταιρείας «Βασίλειος Κούγκουλης & Σια Ο.Ε.»», μέχρι την 14-08-2017.

4.  Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οικισμού Δαφνούλας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΔΡΑΛΑΓΚΑ, μέχρι την 31-05-2017.

5. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) και της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οικισμού Δαφνούλας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΔΡΑΛΑΓΚΑ.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετάταξη υπαλλήλου στην Περιφέρεια Ηπείρου (από αναβολή με την αριθμ. 3/113/02-02-2017 απόφαση της Ο.Ε.).

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων έως 31/12/2017.

8. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριών υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2017.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του.

10. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 17391/1369/0303-2017 (ΑΔΑ:ΩΖΒ17Λ9-1ΥΟ) απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης δαπανών για την μετακίνηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ», από 07-03-2017 έως 09-03-2017.

11. Έγκριση συμπληρωματικών δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Mediterranean Panorama που διοργανώνεται στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, το διάστημα 17-19/3/2017.

12. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την καταπολέμηση κωνοποειδών, για το έτος 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

13. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή δικαστικών εξόδων βάσει της υπ’ αριθμ 3958/2014 αμετάκλητης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

14. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση προκριματικών Αγώνων για 25ο Πανελλήνιο ατομικό σχολικό πρωτάθλημα Σκακιού Νομού Ιωαννίνων.

15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση  και αποκατάσταση βατότητας του δρόμου  Δημαριό – Κομπότι ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση του δρόμου Άγιος Χαράλαμπος Κάτω Αθαμανίου - Άνω Καλεντίνη ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

17. Έγκριση του από 02-03-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ.

18.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας - Α΄φάση», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών: “Χριστιάνα Μαμάτση, Γούναρης Νικόλαος, Σελλούντος Κωνσταντίνος, Ελεζογλου Θρασύβουλος-Κωνσταντίνος, Μαντζαβράκος Ηλίας, Καραγεωργόπουλος Χρήστος και Συνεργάτες Ε.Ε. – δ.τ. ‘Όριο Μελετητική’’», μέχρι 13-07-2017.

19. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την Πέμπτη 02-03-2017, για να παρευρεθεί στην συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.

20. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Κων/νου Τζουμάκα υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα στις 10/03/2017, για τη συμμετοχή του σε ενημερωτικό σεμινάριο για θέματα καταχωρήσεων στο ΟΠΣ  και συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου προγράμματος,  που διοργανώνει η Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ,  όσον αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ – «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας – Περιφέρεια Ηπείρου».

21. Διάλυση αλιευτικού συνεταιρισμού και συνέπειες ανάκλησης απόφασης εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Λούτσα-Παπαδιά της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

22. Έγκριση παράτασης / τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, από Νοέμβριο 2016 μέχρι Ιούνιο 2017.

23.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ  για το έτος 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

24. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια μόνιμου και αναλώσιμου υλικού καθώς και για εργασίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

25.  Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Σαρμπάνη Χρυσούλας,  υπαλλήλου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με τίτλο ”ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”, που θα διεξαχθεί από 13/03/2017 μέχρι  16/03/2017.

26.  Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 20-02-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 13712/751/20-02-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για: α) διάνοιξη επαρχιακής οδού στο Δήμο Φιλιατών (Κεραμίτσα – Ραβενή - Μαλούνι) λόγω κατολισθήσεως από την έντονη βροχόπτωση, β) διάνοιξη επαρχιακής οδού στο Δήμο Ηγουμενίτσας (Τ.Κ. Καστρίου) λόγω κατολισθήσεων από την έντονη βροχόπτωση, γ) διάνοιξη επαρχιακής οδού Γκρίκα Δήμου Σουλίου λόγω καταπτώσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις, δ) καθαρισμό ρέματος εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων στον Παραπόταμο, ε) άμεσο καθαρισμό – απόφραξη ρέματος στο Δήμο Φιλιατών λόγω των έντονων βροχοπτώσεων από φερτά υλικά, στ) μεταφορά νερού σε σταυλικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Φιλιατών και ζ) μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

27. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλιατών, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου που θα πραγματοποιηθούν στο Φιλιάτι – Θεσπρωτίας.

28. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Περδικάρη Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας, της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στην έκθεση FOOD EXPO 2017, η οποία θα πραγματοποιηθεί, από 18/3/2017 ως και την 20/3/2017.

29. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/01-03-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», για τα έτη 2017 και 2018.

30.  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών» της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2017, προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.

31. Διόρθωση της αριθμ. 3/121/02-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ημερήσιο κόστος αποζημίωσης του δρομολογίου «Βράχος-Καναλλάκι» μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.

32.  Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 13769/296/21-02-2017 και 15481/317/28-02-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 21 και 28-02-2017, για επείγουσες εργασίες α) καθαρισμού και απομάκρυνσης φερτών υλικών ρεμάτων και τάφρων που εκβάλουν στον ποταμό Λούρο στην περιοχή Μιχαλιτσίου ΠΕ Πρέβεζας και β) αποκατάστασης βατότητας από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις στην 3η επαρχιακή οδό και παρόδους αυτής.

33.  Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

34.  Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

35.  Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

36.  Έγκρισης δαπάνης και ανάθεσης της προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων για το εθνικό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων- Κόνιτσας- Κοζάνης.

37.  Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.