Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2016-10-25 17:05

Αύριο Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Ηπείρου με 44 θέματα να βρίσκονται σην ημερησία διάταξη (8 εξ΄ αυτών αφορούν στο νομό μας).

Ιδού η λίστα με τα υπό συζήτηση θέματα:

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού με υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων Πέρδικα – Σύβοτα Ν. Θεσπρωτίας», αναδόχου Κασσαβού Νικολάου.
 2. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Περιφέρειας Ηπείρου και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου πεζοδρομίων» αναδόχου εταιρείας «Α. & Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-11-2016.
 3. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Πλατανούσας – Μονολιθίου», αναδόχου Δημητρίου Φάη Ε.Δ.Ε, μέχρι την 30-05-2017.
 4. Έγκριση διενέργειας νέου διαγωνισμού, για την προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας οχημάτων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις-παγετούς στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017.
 5. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης της απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, για το έτος 2017.
 6. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού του παραδοτέου «2.1. Εξοπλισμός» του έργου «Cross Border Infrastructural Project» με ακρωνύμιο C.B.I.P. το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013».
 7. Έγκριση τροποποίησης ως προς την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%, της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «ΝΑΜΑ σύμβουλοι μηχανικοί και μελετητές Α.Ε.», αναδόχου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του Έργου «Cross Border Infrastructural Project» με ακρωνύμιο C.B.I.P. (Κ.Α.2014EΠ31880019), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013».
 8. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης της προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού για την αίθουσα βαρέων  αθλημάτων.
 9. Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών «Νομοτέλεια».
 10. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των αυτομάτων γραμμών ελέγχου οχημάτων με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ψηφιακής υπογραφής του ΚΤΕΟ Ιωαννίνων, με τριετή ισχύ.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση, για το προσωπικό της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄ εξάμηνο 2016.
 12. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνός Νοεμβρίου).
 13. Έγκριση μετακίνησης των κτηνιάτρων Παπαγεωργίου Σπυρίδωνα και Γεωργάκη Γεωργίου, υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη, από 19 έως 20/10/2016, για την παρακολούθηση σεμιναρίου του Τμήματος  Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ, με θέμα «Οργάνωση του προγράμματος Εμβολιασμού των Αλεπούδων έναντι του ιού της λύσσας για το 2016», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 15. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 22-10-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 96953/5568/24-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) στo E.O.Δ. (περιοχή Άγιος Ανδρέας) του Δήμου Δωδώνης.
 16. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αύξησης ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επικίνδυνων σημείων - κατασκευή σαρζανέτ στο δρόμο Γέφυρα Πλάκας - Φράστα - Σγάρα που ενώνει την 2η Ε.Ο. Π.Ε. Ιωαννίνων με την 16η Ε.Ο. Π.Ε. Άρτας», αναδόχου Ευαγγελίας Κάλλια ΕΔΕ.
 17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επιδιόρθωση προστατευτικού αναχώματος Λούρου ποταμού», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρανών στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 12.100,00 με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (άρση καταπτώσεων, πλημμύρα, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), από 06-09-2016, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4541/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/07.09.2016 (ΑΔΑ: 77ΟΛ7Λ9-ΜΘΣ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 20. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας.
 21. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
 22. Έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Άρτας με τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Άρτας «ΣΚΟΥΦΑΣ», επιστημονικής συνάντησης με θέμα: «Μεσαιωνική Ήπειρος: Η νεώτερη έρευνα. Εξελίξεις και προοπτικές» που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2016 στην Άρτα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 23. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 21 και 22-10-2016, για την 4η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 24. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-09-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού Αετός – Κάτω Παλαιοκκλήσι με το επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος.
 25. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης της προμήθειας αναλώσιμων υλικών (τόνερς, μελάνια και μελανοταινίες) και  φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
 26. Έγκριση μετακίνησης του Αλεξίου Παύλου, Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και αναπληρωτή Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας στη Θεσσαλονίκη, από 14-11-2016 έως 18-11-2016, για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ», που διοργανώνει το ΕΚΔΔ-ΙΝΕΠ και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 27. Έγκριση μετακίνησης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας Παναγιώτη Τάσιου στην Αθήνα, από 19 έως 21-10-2016, για συμμετοχή σε σεμινάριο της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ», που αφορά το λογισμικό παρακολούθησης αποθεμάτων της Κεντρικής Αποθήκης του Δικαιούχου (Κ.Σ. Θεσπρωτίας) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας με τον Πολιτιστικό – Θεατρικό Σύλλογο Παραμυθιάς (ΘΕΑΤΟ) της εκδήλωσης με θέμα   «Νοέμβρης μήνας θεατρικής δημιουργίας στην Παραμυθιά».
 29. Έγκριση δαπάνης, για την πληρωμή δικαστικού επιμελητή, για την επίδοση πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής καθώς και επιβολής προστίμου της Επιτροπής Ελέγχου & Νομιμότητας άρθρου 17 του Ν. 4061/2012.
 30. Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και των όρων της σχετικής Προσκλήσεως, για νέα και άγονα δρομολόγια προηγούμενης διαπραγμάτευσης.
 31. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας χειμερινών ενδυμάτων και υποδημάτων για τις ανάγκες των χειριστών – οδηγών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2017.
 32. Έγκριση μίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΒΑΤΑΤΣΑ» της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με διενέργεια δημοπρασία και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης δημοσίων ιχθυοτροφείων.
 33. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 06-10-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 90244/4029/05-10-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων και αποκατάσταση της βατότητας της 8ης επαρχιακής οδού και παρόδων αυτής.
 34. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 2 και 15-09-2016 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες για: Α) καθαρισμού ρεμάτων στην περιοχή Ρωμιάς – Μαυρής, Β) καθαρισμού αντιπλημμυρικής ζώνης ποταμού Αχέροντα στην περιοχή Βουβοπόταμου, Γ) πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων ενόψει του επερχόμενου χειμώνα στον ποταμό Βωβό από την γέφυρα Κηφισιάς μέχρι την συμβολή του με τον ποταμό Αχέροντα, Δ) άρσης ανασχέσεων ρέματος στην περιοχή Τ.Κ Θεμέλου, Ε) πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων ενόψει του επερχόμενου χειμώνα σε ρέματα που απορρέουν στον ποταμό Λούρο στην περιοχή Μιχαλιτσίου, ΣΤ) πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων ενόψει του επερχόμενου χειμώνα στον ποταμό Λούρο στη θέση Άγιος Γεώργιος και Ζ) άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού επαρχιακής οδού από Αβάσσο μέχρι Άνω Ράχη, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 78974/3314 και 78975/3315/01-09-2016 και 82654/3532, 82657/3533, 82659/3534, 82661/3535 και 82662/3536/14/9/2016 αντίστοιχα αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και της αριθμ. 27/1497/06-10-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών – μεταμοσχευμένων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων, και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης - θέρμανσης) και λιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τα έτη 2017-2018.
 37. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 38. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 39. Έγκριση μετακίνησης του Γεωργίου Καινούργιου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ από 14 έως 15 Νοεμβρίου 2016 με θέμα «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των πρόσθετων τροφίμων, αρωματικών τροφίμων και ενζύμων τροφίμων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ,ΒΝΣ) για το έτος 2017.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για υπέρβαση ανώτατου ορίου ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας.