Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2016-03-23 17:54

Α ύριο Πέμπτη 24-03-2016 και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή γέφυρας Σαΐτας επί του ποταμού Τύρια», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-03-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού στο Θεογέφυρο Ζίτσας», προϋπολογισμού € 65.000,00 με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-02-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού (κατασκευή τεχνικών) Αχλαδέα - Κάτω Λίππα», προϋπολογισμού  € 35.000,00 με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ιεράς Μονής Φανερωμένης Κερασώνος», αναδόχου Κ/Ξ Κων/νου Μ. Ζάγκου – Πέτρου Στ. Γερογιάννη, μέχρι την 25-05-2016.
 5. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-06-2016.
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση γέφυρας στο Παλαιοκάτουνο», προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση του Πρακτικού 3ο/22-03-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2016 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 8. Έγκριση του από 18-03-2016 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 9. Έγκριση ανάθεσης της επισκευής και συντήρησης, της γέφυρας στη θέση Βάλτος.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά υλικών ανθρωπιστικής βοήθειας από Θεσσαλονίκη στα Ιωάννινα.
 11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 12. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2016, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 13. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνός Απριλίου).
 14. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον τουρισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα της Περιφέρειας Ηπείρου στην FYROM στις 30/03/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οροφής στο κέντρο υγείας Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α.
 16. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-03-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επικίνδυνου σημείου – κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Σκοτωμένο - Καταρράκτης», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ.
 17. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε Άρτας: «Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα στη θέση «Κρυονέρι» της υπ’ αριθμ. 18 επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού δαπάνης € 24.599,99 με ΦΠΑ.
 18. Διαδικασία εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 19. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας, με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Άρτας, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 20. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών για τη περιοχή της Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2016, προϋπολογισμού € 25.000,00 με Φ.Π.Α.
 21. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-03-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών οδού Μορφάτι – Σπαθαραίοι - Τσάρα», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 22. Ορισμός των μελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καταπολέμησης των κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 23. Έγκριση α) τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και β) δαπάνης χορήγησης Μαθητικών Δελτίων για την μεταφορά μαθητών, από Ιανουάριο έως Ιούνιο έτους 2016.
 24. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/11-03-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διεθνή μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» για το έτος 2016.
 25. Έγκριση ανάθεσης των δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.