Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2016-02-28 11:56

Α ύριο Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης, από 17-02-2016 συνεδριάσεως.

Στην ημερήσια διάταξη θα βρίσκονται τα εξής 49 θέματα  (7 εξ΄αυτών αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας).

Ιδού η πλήρης λίστα των υπό συζήτηση θεμάτων:
 1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-02-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κηπίνα – Καλαρρύτες – Μπάρος», προϋπολογισμού € 90.000,00 με Φ.Π.Α.
 2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή  στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Πλατανούσας - Μονολιθίου», προϋπολογισμού € 85.000,00 με Φ.Π.Α.
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», προϋπολογισμού € 73.800,00 με Φ.Π.Α.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Νεγάδες», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση φθορών οδοστρώματος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων - Τρικάλων», αναδόχου Τσομπίκου Δημήτριου, μέχρι την 30-05-2016.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ».
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία οδού προς Αμπελοχώρι – κατασκευή σαρζανέτ», αναδόχου Δημητρίου Αντωνίου ΕΔΕ, μέχρι την 16-05-2016.
 8. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στο Τ.Δ. Πάργας του Δήμου Πάργας», αναδόχου Κ/ξιας Πλώτας Ανδρέας – Μαρκεζίνης Παντελής, μέχρι την 08-06-2016.
 9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ριζό της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 04-07-2016.
 10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Πλακωτής», προϋπολογισμού  € 50.000,00 με Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης της Λαμπριάδειου Οικοκυρικής Σχολής», προϋπολογισμού € 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 12. Έγκριση επικαιροποίησης των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν σε αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων και έγκριση δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων σε βάρος των νέων ΚΑΕ των δαπανών μετακινήσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την 1η Τροποποίησή του.
 13. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Απομάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού δαπάνης € 59.000,00, πλέον Φ.Π.Α., και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 14. Έγκριση του Πρακτικού 3/12-02-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2017), συνολικού προϋπολογισμού € 5.918.418,21 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση του Πρακτικού 2/18-02-2016 της Επιτροπής Διενέργειας της 4ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2015-2016, προϋπολογισμού € 25.085,28 με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια kit παρουσίασης πανοραμάτων – εικονικής πραγματικότητας, για τις ανάγκες τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. Έγκριση δαπάνης και ανάθεση υπηρεσιών για την εκπαίδευση 200 ατόμων από την Περιφέρεια Ηπείρου στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή CPR AED.
 18. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου Ευάγγελου Σιώτου, στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ το οποίο θα διεξαχθεί από 07/03/2016 έως 09/03/2016 με θέμα «Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για Ρυθμίσεις Πολεοδομικών Θεμάτων, Τροποποίηση Ρυμοτομικών Σχεδίων-Άρση Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 19. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Βασιλικής Ηγουμενίδου και Κων/νου Χριστοδούλου, στο Βερολίνο της Γερμανίας, από 8 έως 14-03-2016, για τη συμμετοχή του έργου Adriatic Route for Thematic Tourism με ακρωνύμιο «ADRIATIC-ROUTE» στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου είναι Επικεφαλής Εταίρος, στην τουριστική έκθεση Ι.Τ.Β. που θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 13-03-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 20. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εκτέλεσης επειγουσών εργασιών για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων και άρση εμποδίων στην περιοχή Ποταμιάς-Κρυόβρυσης του Δήμου Ζαγορίου, βάσει της αριθμ. 132389/5569/28-12-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 36/1994/28-12-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιπλημμυρική προστασία στα όρια του Καλαμά», προϋπολογισμού € 24.000,00 με Φ.Π.Α.
 23. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-02-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στομίων ιχθ. Λογαρού», προϋπολογισμού € 37.500,00 με ΦΠΑ.
 24. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-02-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαγράμμιση εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων από θέση Παλαιοκάτουνο έως Βουργαρέλι», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση του αριθμ. ΙIΙ/19-02-2016 Πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) έτους 2016 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού € 144.835,40 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 26. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών που εκτελεί η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΑΡΤΑΣ» βάσει της αριθμ. 32/1805/26-11-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω μετακίνησης μαθητή.
 27. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2016, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, βάσει του αριθμ. Ι/23-02-2016 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της αριθμ. οικ. 580/12-02-2016 σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 28. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 29. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας, με τον Δήμο Αρταίων και τον Μ/Φ Σύλλογο Άρτας «ΣΚΟΥΦΑΣ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 30. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, Γεωργίας Υγειονομάκη, στα Ιωάννινα, για τη συμμετοχή της στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δημόσιους Υπαλλήλους από 22/02/2016 έως και 26/02/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 31. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Άρτας, Παναγιώτη Ντζαμίλη, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στο σεμινάριο με θέμα «Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών με ανοικτά δεδομένα και εφαρμογή του Νόμου 4305/2014» που διοργανώνει η ODI Athens την 26-02-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 32. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Κων/νου Σαπλαούρα και Γιαννούλας Λιόγκα, στη Θεσσαλονίκη, από 7 έως 11-03-2016, προκειμένου να παρακολουθήσουν εκπαίδευση  στην Ψυχρή Μεταχείριση (Cold Treatment) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 33. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/23-02-2016 της Επιτροπής Διενέργειας της 5ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2015-2016 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 34. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, για τη μεταφορά μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, στους μειοδότες του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. 8/2015 διακήρυξης.
 35. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (προμήθεια γαντιών, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής και προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
 36. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή από την Π.Ε. Θεσπρωτίας αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών.
 37. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για διάνοιξη επαρχιακού δρόμου λόγων κατολισθήσεων στο Δ.Δ. Μεσοβουνίου Δήμου Ηγουμενίτσας, βάσει της αριθμ. 126351/5315/11-12-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 34/1910/14-12-2015 (Α) απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 38. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κουτσοχρήστου Γεωργίας, που αφορά το ΚΤΕΟ – Κάρτες Ταχογράφων / Ταχογράφοι – Διόδια οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 39. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Θεσπρωτίας, Άννας Φιλιππίδου, στον Πειραιά για τη συμμετοχή της στο Εθνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τους Υγειονομικούς ελέγχους επιβατικών πλοίων και την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού  Ελέγχου – Απαλλαγής μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Υγείας και την Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση SHIPSAN ACT, από 07 έως 09-03-2016, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 40. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 5858/89, 5862/90 & 5863/91/21-01-2016 και 14439/288/18-02-2016, αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για  την παροχή έργου από 22-01-2016 έως και 19-02-2016 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες: α) ενίσχυσης αναχώματος ποταμού Αχέροντα στην περιοχή Βουβοποτάμου β) απόφραξης εσοδευτικών στομίων στο ιχθυοτροφείο Τσοπέλι, γ) ενίσχυσης αναχώματος ποταμού Αχέροντα στο Καστρί και καθαρισμός περιμετρικής τάφρου στην Αμμουδιά, και δ) καθαρισμού 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας στο τμήμα διασταύρωση Πάργας – Πάργα.
 41. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 42. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση από την Π.Ε. Πρέβεζας της αποκριάτικης εκδήλωσης «Καρναβάλι Γυναικών Πρέβεζας».
 43. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση από την Π.Ε. Πρέβεζας της αποκριάτικης εκδήλωσης «Καρναβαλικό Κομιτάτο Πρέβεζας».
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες στον Άγιο Αθανάσιο Καστρίτσας», προϋπολογισμού € 16.500,00 με Φ.Π.Α.
 45. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων οικ. έτους 2016, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του.
 46. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά και έγκριση σχετικών δαπανών.
 47. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου, Σιαπλαούρα Αικατερίνης, στo Σκούταρι της Αλβανίας από 9 έως 11-03-2016, για την συμμετοχή της, στην Τεχνική Συνάντηση και στo σεμινάριο της γυναικείας επιχειρηματικότητας της προοπτικής ανάπτυξης της Ευρωμακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Adriatic Governance Operation Plan με ακρωνύμιο «AdriGov» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 48. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Σοφίας Τριάντου, στο Λέτσε και το Μπάρι της Ιταλίας, από 03-03-2016 έως 06-03-2016, για τη συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας για το σχεδιασμό των κοινών προτάσεων των φορέων που θα συμμετάσχουν, για να υποβληθούν στο Interreg V Ελλάδας-Ιταλίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 49. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, οικ. έτους 2016, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του.