Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2016-01-27 15:30

Α ύριο Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 9.30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-12-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Καλπάκι - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ.

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη Χ.Θ. 32+500 (Κατασκευή σαρζανέτ)», αναδόχου Γεωργίου Σδράλαγκα, μέχρι την 18-03-2016.

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων - Τρικάλων», αναδόχου Τσομπίκου Δημήτριου, μέχρι την 31-03-2016.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ιεράς Μονής Φανερωμένης Κερασώνος», αναδόχου Κ/Ξ Κων/νου Μ. Ζάγκου – Πέτρου Στ. Γερογιάννη, μέχρι την 25-03-2016.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δημιουργία νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα (Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων εξωτερικών χώρων)», προϋπολογισμού 24.600,00 με Φ.Π.Α.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Σγάρας – Καταρράκτη»,  προϋπολογισμού 24.600,00 με Φ.Π.Α.

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της από 20-10-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Πολύλοφος – Δραγοψά», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ (σχετ. η αριθμ. 35/1926/22-12-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-12-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Πεδινής Αμπελιάς», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 2β επαρχιακής οδού», αναδόχου Χρήστου Βασιλειάδη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 23-03-2016.

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας & έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση της άσκησης κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων σε δημόσιες & δημοτικές δασικές εκτάσεις των Τ.Κ. Μικ. & Μεγ. Περιστερίου, Μικ. & Μεγ. Γότιστας, του Δήμου Μετσόβου και των Τ.Κ. Συρράκου & Καλαρυτών του Δ.Β. Τζουμέρκων της Π.Ε. Ιωαννίνων»,  αναδόχου Ιωάννη Γέροντα, μέχρι την 31-08-2016.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 3β επαρχιακής οδού τμήμα Κηπίνα - Χρηστοί», προϋπολογισμού 24.000,00 με Φ.Π.Α.

Έγκριση του Πρακτικού 2ο/22-01-2016 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2016.

Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις δομές του, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με δικές του  διαδικασίες.

Έγκριση αύξησης ποσοτήτων στις παραταθείσες συμβάσεις έτους 2015, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016.

Συμπλήρωση της αριθμ. 36/1995/28-12-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την Επιτροπή Διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνούς διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων).

Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2015-2016, και έγκριση των σχετικών δαπανών και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης.

Έγκριση δαπάνης για έξοδα κηδείας θανόντος υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης ενημέρωσης για την μεταμόσχευση μυελού των οστών, στην Π.Ε. Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Έγκριση διοργάνωσης Ενημερωτικής Ημερίδας για το νέο  INTERREG IPA II «Ελλάδα- Αλβανία» 2014-2020 στην Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Έγκριση δαπανών για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Έγκριση μετάβασης στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου στα Τίρανα, από 4 έως 6-2-2016 για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση παρουσίασης για τον τουρισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων – οχημάτων κλπ, για το έτος 2016, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-01-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια υλικών για τον Ιερό Ναό Αγίου Μάξιμου του Γραικού Άρτας», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στομίων ιχθ. Λογαρού», προϋπολογισμού € 37.500,00 με ΦΠΑ.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαγράμμιση εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων από θέση Παλαιοκάτουνο έως Βουργαρέλι», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Σήμανση – ασφάλιση εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 10.500,00 με ΦΠΑ.

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κοπή κλαδιών – δένδρων επί της Ε.Ο. Άρτας – Αντιρρίου στο τμήμα από γέφυρα Άρτας έως γέφυρα Αννίνου όρια Περιφέρειας Ηπείρου – παροχή υπηρεσιών», προϋπολογισμού δαπάνης € 24.000,00 με ΦΠΑ.

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης για καθαρισμό - προστασία της κοίτης σε τμήματα του Κομποτέικου ποταμού, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4062/15-12-2015 (ΑΔΑ:Ω84Τ7Λ9-Λ60) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου ιδιωτικής χρήσης για την αποκατάσταση καθίζησης στον εθνικό δρόμο Άρτας – Τρικάλων (θέση Παλαιοχώρι Αθαμανίου), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3086/07-10-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 27-01-2016, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού της ΕΝΠΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τεσσάρων (4) αναμνηστικών πλακετών για λόγους δημοσίων σχέσεων της Π.Ε. Άρτας.

Έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Άρτας, με τον Εκπολιτιστικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο «ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ», του 1ου Φεστιβάλ Ορειβατικού Σκι και Χειμερινής Αναρρίχησης στα Άγναντα Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Έγκριση μετακίνησης των Αριστοτέλη Μπακόλα, Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και Σοφοκλή Νταλάκου, Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, στην Αθήνα, από 26 έως 27-01-2016, για τη συμμετοχή τους σε προγραμματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών έργων Δ7) και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για έργα της Π.Ε. Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016.

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας στον Δήμο Ηγουμενίτσας.

Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τις αριθμ. 5511/228 και 5520/229/20-01-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Φιλιατών (Αετός - Αχλαδέα) λόγω καθιζήσεων και για καθαρισμό κοίτης Καλαμά από φραξίματα λόγω καταπτώσεων δένδρων μετά τις έντονες βροχοπτώσεις για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Έγκριση δαπάνης για την αποζημίωση των Κλιμακίων Ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2016 για τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο μέτρων και σταθμών.

Έγκριση δαπάνης για την αποζημίωση των μελών των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών  Επιτροπών (ΔΙΕ) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016.

Έγκριση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για εγκεκριμένες δαπάνες με τις αριθμ. 20/1121/12-08-2015 και 32/1780/26-11-2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, που δεν τιμολογήθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2015 και αφορούν σε δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αντίστοιχα.

Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή δικαστικού κλητήρα για την επίδοση πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής καθώς και επιβολής Προστίμου της Επιτροπής Ελέγχου & Νομιμότητας άρθρου 17 του Ν. 4061/12 της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, της Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσπρωτίας και για προμήθεια υλικών καθαριότητας.

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 22 έως 24-01-2016, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Έγκριση μετακίνησης της Σεϊτανίδου Γιολάνδας, υπαλλήλου του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 26-012-2016 για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α με τίτλο «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση Οδού και Περιβάλλοντος Χώρου Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 15.000,00 με ΦΠΑ.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισμός – Αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ.

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση –αποχιονισμός –αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Συντηρήσεις – Βελτιώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Φαναρίου», αναδόχου Δημήτριου Σωτήριου, μέχρι την 16-08-2016.

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 25 έως 26-01-2016 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και πραγματοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2016», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.