Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2015-05-18 13:50

Την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

με σκοπό την επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης, από 06-05-2015 συνεδριάσεως.

Από τα 71 συνολικά  θέματα τα οποία θα συζητηθούν, 11 εξ΄αυτών (55-65) αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας.  

Τα υπό συζήτηση θέματα είναι τα εξής:

1) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-01-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 2)«Επισκευή συντήρηση διαμόρφωση κτιριακών Εγκαταστάσεων Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) Ιωαννίνων και του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού (Π.Σ.) Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 500.000,00 με Φ.Π.Α.

3)     3) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Α        "Αποκατάσταση καθιζήσεων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας εντός της Τ.Κ. Παραποτάμου", προϋπολογισμού  € 50.000,00 με ΦΠΑ.

4)    4)  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του  έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Α    "Αντιμετώπιση φθορών οδοστρώματος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων - Τρικάλων", προϋπολογισμού  € 80.000,00 με ΦΠΑ.

5) Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Οριστική μελέτη οδού Νιάρχου», που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου με ΚΑ2006ΜΠ01830003, και με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών «DKND ENGINEERS Ο.Ε./ DELCO ΕΠΕ - Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΗΡΙΝΗΣ», μέχρι την 31-05-2015.

6) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου», αναδόχου Αλεξάνδρου Τσώρου, μέχρι την 30-06-2015.

7) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Μ. Στούπαινας», αναδόχου Κ/Ξ Κ. ΣΥΓΚΟΥΝΑ – Ε. ΜΠΑΚΟΛΑ, μέχρι την 30-07-2015.

8) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Φραξύλα και τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης», αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΦΟΝΤΑΡΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, μέχρι την 30-06-2015.

9) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθιζήσεων επαρχιακής οδού Χίνκα – Ζόργιανη - Πολύγυρος», αναδόχου εταιρείας «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 22-08-2015.

10) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-05-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας & έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση της άσκησης κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων σε δημόσιες & δημοτικές δασικές εκτάσεις των Τ.Κ. Μικ. & Μεγ. Περιστερίου, Μικ. & Μεγ. Γότιστας, του Δήμου Μετσόβου και των Τ.Κ. Συρράκου & Καλαρυτών του Δ.Β. Τζουμέρκων της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 425.000,00 με ΦΠΑ.

11) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης προς Πουρνιά, Αγία Παρασκευή και Φούρκα», προϋπολογισμού  € 50.000,00 με ΦΠΑ.

12) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Μόλιστα - Γαναδιό», προϋπολογισμού  € 15.000,00 με ΦΠΑ.

13) Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλμανικού Τεμένους Καλούτσιανης (Α’ Φάση)».

14) Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Αγία Μαρίνα Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.

15) Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στο  επαρχιακό δίκτυο προς Πράμαντα», του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017)», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.

16) Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της 34ης επαρχιακής οδού εντός της Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου».

17) Έγκριση του από 04-05-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. (2009ΕΠ03000002) «Συντήρηση και συμπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 71.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

18) Έγκριση του από 11-05-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού € 49.200,00 με ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

19) Έγκριση του Πρακτικού Νο1/11-05-2015 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Βαριάδων», προϋπολογισμού 113.821,14 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 και τίτλο «Cult. Routes: Cross- Border Cultural Routes- Περιφέρεια Ηπείρου».

20) Έγκριση του Πρακτικού ΙΙI/15-15-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, προϋπολογισμού € 13.050,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου «Environmental Park», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

21) Έγκριση διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης, για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου ARGES (pAssengeRs and loGistics information Exchange System), προϋπολογισμού € 36.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

22) Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προϋπολογισμού € 67.650,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

23) Έγκριση δαπάνης για  την  αεροδιακομιδή  τραυματισμένου ατόμου με εναέριο μέσο από   την περιοχή Λυρί, του όρους Στρογγούλα, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων της Π.Ε.   Ιωαννίνων.

24) Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

25) Έγκριση προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

26) Έγκριση δαπάνης για την δέσμευση διαδικτυακού ονόματος του Ιστοχώρου της Περιφέρειας Ηπείρου.

27) Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

28) Έγκριση δαπάνης εργασιών εξωραϊσμού των εξωτερικών τοίχων του διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου.

29) Έγκριση δαπάνης για την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος, για την ανανέωση των δυο εγγυητικών επιστολών, που κατατέθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με δικαιούχο την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS A.E.

30) Έγκριση δαπάνης για την επίδοση με δικαστικό επιμελητή, πράξης καταλογισμού.

31) Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κ. Ιωάννη Καραμπίνα στην Αθήνα, την 14-05-2015 για παραλαβή υλικού της Οργάνωσης «Εθελοντές του κόσμου» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

32) Έγκριση μετακίνησης του Βασιλείου Μαγγιώρου, υπαλλήλου του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Κέρκυρα για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, με τίτλο «Διοίκηση μέσω στόχων» από 29 Ιουνίου μέχρι 02 Ιουλίου 2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

33) Έγκριση μετακίνησης της Νίκης Γεωργίου, υπαλλήλου του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα για τη συμμετοχή της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επίσημος έλεγχος και απαιτήσεις στον τομέα της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των τροφίμων», που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 10 έως 12-06-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

34) Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων, Σιαπλαούρα Αικατερίνης, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου και Μάνη Ηλία, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, στα Τίρανα της Αλβανίας, για την συμμετοχή τους στην Τεχνική Συνάντηση Εργασίας και στην Conference, που διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Adriatic Governance Operation Plan με ακρωνύμιο «AdriGov», από 14 έως 15-05-2015 και στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος και έγκριση των σχετικών δαπανών.

35) Έγκριση μετακίνησης της Ευθαλίας Οικονόμου, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, στις 26 και 27 Μαΐου 2015 για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Βάση δεδομένων για τα παραγόμενα και διαχειριζόμενα Ζωικά Υποπροϊόντα» το οποίο διοργανώνει το τμήμα πληροφορικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

36) Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.

37) Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Διεθνές Συνέδριο Χειροσφαίρισης και έγκριση των σχετικών δαπανών.

38) Έγκριση οργάνωσης Συνάντησης Εργασίας, με τη συμμετοχή της Επιτρόπου της Ε.Ε., αρμόδιας για την Περιφερειακή Πολιτική, κας Corina Creţu και έγκριση σχετικών δαπανών.

39) Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 18-03-2015 αίτηση των Δημητρίου Παπαϊωάννου κλπ (σύνολο 6 αιτούντων).

40) Ορισμός και εξουσιοδότηση εκπροσώπου της Περιφέρειας Ηπείρου, ως αρμόδιου για τις σχετικές ενέργειες οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων του προσωρινού αναδόχου, Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του Έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».

41) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-10-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. 2/1/04-05-2015 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία ακυρώθηκε η σχετική αριθμ. 6/221/27-02-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

42) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή αναχώματος ποταμού Αράχθου στην περιοχή Περάνθης, Λουτροτόπου, Κομμένου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.

43) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή αναχωμάτων λιμνοθαλασσών Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

44) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού Γωνιά – Ανεμορράχη – Σγάρα – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

45) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Αθαμάνιο – Θεοδώριανα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

46) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Αστραποκαμμένο – Κλειδί –Χελώνα -Σκουληκαριά», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

47) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 3ης επαρχιακής οδού Άρτας - Κορωνησίας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

48) Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α’ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», μέχρι την 31-05-2015.

49 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Συντήρηση τάφρων του ιχθυοτροφείου Λογαρού», από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού.

50) Απόφαση επί αιτήματος του Ιωάννη Λιαπάτη για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας.  

51) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια της επίσκεψης της Επιτρόπου της Ε.Ε., αρμόδιας για την Περιφερειακή Πολιτική, κας Corina Creţu, στην Π.Ε Άρτας, στις 22 και 23 Μαΐου 2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

52) Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

53) Έγκριση μετακίνησης του Γεωργίου Κούρτη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στο Μεσολόγγι για τη συμμετοχή του σε σύσκεψη με θέμα «Επίσημοι έλεγχοι στις ιχθυοκαλλιέργειες» την 13-05-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

54) Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

55) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-04-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδού προς Σαγιάδα – Κάτω Αετό – Σύνορα (Α’ Φάση)», προϋπολογισμού € 500.000,00 με ΦΠΑ.

56) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-05-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Δήμου Σουλίου (Καρβουνάρι-Σπαθαραίοι)», προϋπολογισμού € 30.500,00  με ΦΠΑ.

57) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δρόμου στο επαρχιακό δίκτυο Μουργκάνας και Σκάλας του Δήμου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 220.000,00 με ΦΠΑ.

58) Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο του ολοκαυτώματος του Σουλίου, την 07-06-2015 στον ιστορικό χώρο του Σουλίου και έγκριση έκδοσης του σχετικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

59 Έγκριση δαπάνης για την καταβολή δικαστικώς επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης στον νομικό σύμβουλο της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Σπυρίδωνα Γιώγο, σύμφωνα με την 10/497/23-04-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

60) Έγκριση προμήθειας από τα ΕΛΤΑ, φακέλων με προπληρωμένο τέλος, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

61) Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια θερινών ενδυμάτων και υποδημάτων για τις ανάγκες των χειριστών – οδηγών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2015.

62) Έγκριση μετακίνησης του Ηλία Σπυρόπουλου, υπαλλήλου του Τμήματος Επαγγέλματος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στα Ιωάννινα, από 18 μέχρι 22-05-2015, προκειμένου να συμμετάσχει στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) με κωδικό 88003Δ15 και τίτλο «Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

63 Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Γεωργίου Παπαδόπουλου, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την έκδοση κάρτας ταχογράφου για οδηγό του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

64) Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση βατότητας και προσβασιμότητας επαρχιακού δικτύου στους Δήμους Φιλιατών, Ηγουμενίτσας και στο Δ.Δ. Πολυδρόσου του Δήμου Σουλίου, που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, βάσει των αριθμ. 43157/1603, 43166/1604 και 43177/1605/20-04-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 10/503/23-04-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

65) Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 52386/1960, 52398/1961, 52400/1962 και 52402/1963/13-05-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου από καταπτώσεις λόγω θεομηνίας, σε περιοχές των Δήμων Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών.

66) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμόρφωση χειμάρων Καρυδά - Παντοκράτορα» προϋπολογισμού € 936.768,00 με ΦΠΑ.

67) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-04-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 - 2016» Υποέργο: Εκβάθυνση – καθαρισμός ποταμού από πηγές Μπάλτιζας έως γέφυρα Θεμέλου», προϋπολογισμού € 94.000,00 με ΦΠΑ.

68) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εγκατάστασης ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου «Νταλιάνι» στη θέση «Λάκκοι» της Π.Ε. Πρέβεζας.

69) Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

70) Έγκριση ανάθεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2014-2015 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.

71) Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.