Συνεδρίαση επιτροπής περιβάλλοντος περιφέρειας Ηπείρου

2018-06-01 17:00

Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018  και ώρα 12.00 . συνεδριάζει η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού &  

Ανάπτυξης,  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση αποφάσεων 2ου /2018 Πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

2) Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την Περιφέρεια Ηπείρου.

3) Καθορισμός ετήσιου καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.

4) Λύση της από 15 – 05 – 2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Πρέβεζας και του Δ. Ζηρού για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση –επισκευή παρόδων της 10ης επαρχιακής οδού».

5) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση –επισκευή παρόδων της 10ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 21.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τον αναπληρωτή του,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

6) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυινουπόλεως , Πωγωνιανής & Κονίτσης, για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση  τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Μολυβδοσκεπάστου», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

7) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυινουπόλεως , Πωγωνιανής & Κονίτσης, για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση στέγης και αποκατάσταση χαγιατιού Ιερού ναού προφήτη Ηλία Μαυροβουνίου δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 45.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

8) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια και παράδοση επί τόπου σιδηρών υλικών επικάλυψης στεγάστρου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Περδικοράχης ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 11.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

9) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Αχέροντα, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια Πίνακα Μ.Τ αποστραγγιστικού αντλιοστασίου του  ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ( θέση Βαλανιδορράχη)», προϋπολογισμού 24.614,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

10) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης ΡΕ Φ63 / ΡΝ 10,ΡΕ100 Φ110/ ΡΝ20 και υδραυλικών υλικών για την ύδρευση των κτηνοτροφικών μονάδων Τ.Κ Κουκλιών και Αγίου Κοσμά του Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 22.162,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

11) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια φρεατίων ελέγχου ροής (ταμπουρέτα) στον Δήμο Πωγωνίου», προϋπολογισμού 24.552,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

12) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου: «Άμεσες επεμβάσεις στατικής ενίσχυσης του δημοτικού σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 61.600,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1)  εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτές του,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

13) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Σουλίου, για την υλοποίηση του έργου: «Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ Πλακωτής», προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

14) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση Πίνακα Μάσης Τάσης Β2 Αντλιοστασίου άρδευσης του ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 24.552,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

15) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ,του Δήμου Ιωαννιτών, και του ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. για την υλοποίηση του έργου: «Οργάνωση και Ανάπτυξη ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ ετών  2018-2020», προϋπολογισμού 90.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

16) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στα όρια του Δ.Δ Πλατανούσας», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

17) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Χαμηλής Ζώνης Φιλιατών Κυπάρισσος, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων  PVC  Φ 315& Φ 355 /16 atm για αντικατάσταση δικτύων άρδευσης του ΤΟΕΒ  Χαμηλής Ζώνης Φιλιατών Κυπάρισσος», προϋπολογισμού 12.932,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

18) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρους και του Δήμου Κόνιτσας, για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

19) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρους και του ΤΟΕΒ Πόρου, για την υλοποίηση του έργου: «Προστασία κρουνών υδροληψίας ΤΟΕΒ Πόρου (Προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 12.500,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

20) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η) « Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 23.000 πατρογονικών πτηνών (αύξηση δυναμικότητας από 12.000 σε 23.000 πτηνά), εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Κουτσελιού του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «Αντωνίου Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

21) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α 06): « Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας , με κωδική ονομασία «ΛΗΜΕΡΙ 1404331» στο ύψωμα «ΛΗΜΕΡΙ», πλησίον οικισμού Παλαιοχωρίου της Τ.Κ. Αγίων Πάντων, του Δήμου Φιλιατών, της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.».. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

22) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η) « Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 14.000 πτηνών πάχυνσης (ινδιάνοι), η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στην Τ.Κ. Άνω Λαψίστας του Δήμου Ζίτσας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Τσάγγος Θωμάς.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

23) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η) « Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 43.000 πατρογονικών πτηνών, με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο αρ. 30 αγροτεμάχιο, αναδασμού Αγ. Μηνά, στο Τ.Κ. Βασιλικού, Δήμου Πωγωνίου.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία:«ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.»..εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

24) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η) « Λειτουργία λουτρών Αμάραντου, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  ο Δήμος Κόνιτσας (δια μέσου της Περιφέρειας Ηπείρου - Δ/νση  Τεχνικών Έργων).  (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).