Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

2016-07-14 16:20

Αύριο Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00  συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης με 13 συνολικά θέματα (3 εξ΄αυτών αφορούν στο Νομό Θεσπρωτίας) να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.

Η λίστα των υπό συζήτηση θεμάτων έχει ως ακολούθως:

 1. Έγκριση συμμετοχής Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το 2ο εξάμηνο του 2016.
 2. Αποδοχή της συμμετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στα έργα: 1)«Capitalization of Transport models in Adriatic Ionian Network for supporting EUSAIR development» και ακρωνύμιο CAPTAIN. Και 2) «Προώθηση καινοτόμου συστήματος πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης της στρατηγικής EUSAIR» “4PILLARS: For Promoting an Innovative muLti-Level goveRnance System of EUSAIR” (Ακρωνύμιο: 4PILLARS).
 3. Επικαιροποίηση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων ( Π.Ε.Α.Κ.Ι.) λόγω του κατεπείγοντος για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες  Συντήρησης Ε.Σ.Ι. "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ¨», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) για το έργο «Ολοκλήρωση αρχαιολογικών εργασιών αποκάλυψης και ανάδειξης Βασιλικών Β και Δ στη Νικόπολη», προϋπολογισμού 60.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του  από την Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας – Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) – Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού 96.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες συντήρησης στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Καταρράκτη Άρτας (θέση Σκοτωμένο)» προϋπολογισμού 12.000 € ( με ΦΠΑ) και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού γεννέσεως Θεοτόκου Χανόπουλου Άρτας» προϋπολογισμού 5.000 € ( με ΦΠΑ) και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου /Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Δήμου Φιλιατών για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης  Φιλιατών» προϋπολογισμού 1.649.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Θεσπρωτίας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 9.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Θεσπρωτίας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας για την υλοποίηση του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ ΣΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΑΛΑΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.802,00€ (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Θεσπρωτίας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 10. Γνωμοδότηση επί φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η, α/α 6):«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 57101/3463/15.10.2011 απόφασης Γ.Γ.Π.Η., που αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας εμφιαλώσεων νερού, συνολικής ποσότητας απόληψης νερού 400.000 m3 /έτος, εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Περιβλέπτου του Δ. Ιωαννιτών».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.»(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 11.  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α 3) : «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής με την κωδική ονομασία «ΒΑΣΙΛΙΚΟ» και κωδικό αριθμό θέσης 3006038, στο Δήμο Πωγωνίου , Π. Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ   Α.Ε. (εισήγηση Δ/νση       Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 12.  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α 6):«Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, με ονομασία «ΠΡΟΣΗΛΙΟ» και κωδικό «2005», στη θέση ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΡΡΑΚΟΥ, Δήμο Β. Τζουμέρκων, Π. Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 13.  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η) : «Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 24.500 πτηνών πάχυνσης, ήτοι 98 ΙΖ, ηστην Τ.Κ. Πετραλώνων του Δ. Ζίτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Λάμπρος Καρβούνης.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).