Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

2017-11-13 14:29

Μεθαύριο Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 μ. συνεδριάζει η 

Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης με θέματα ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το πρώτο εξάμηνο

του 2018.

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυινουπόλεως ,Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου: ««Προμήθεια αυτονόμου Φ/Β συστήματος και γεννήτριας πετρελαίου για την ηλεκτροδότηση της Ιεράς Μονής Στομίου»

προϋπολογισμού 18.104,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και Δήμου Πρέβεζας για το έργο «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Βρυσούλας του Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 30.100,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την

Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και Δήμου Πρέβεζας για το έργο «Κατασκευή οδού αντιπυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Στεφάνης –Γ Φάση» προϋπολογισμού 30.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου Κατασκευή οδού αντιπυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Στεφάνης –Γ Φάση.

5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και Δήμου Πρέβεζας για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Μύτικα του Δήμου Πρέβεζας»

προϋπολογισμού 25.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και Δήμου Ζηρού για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας- Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα)-Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού» προϋπολογισμού 96.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου:« Εργασίες αποκατάστασης ζημιών χειμάρρων στις θέσεις «Κουβέλι» της Τ.Κ. Βουργαρελίου και «Γιακοβάκη» της Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 50.000,00 € και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Γηρομερίου, Φιλιατών και Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν Ταξιαρχών της Τ.Κ Πετουσίου Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού 85.000,00 € και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση στέγης Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Πιστιανών» προϋπολογισμού 16.864,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Άρτας με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Κόνιτσας και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυινουπόλεως ,Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την ενίσχυση ύδρευσης της Ι.Μ Μολυβδοσκέπαστης»» προϋπολογισμού 11.160,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια αντλητικού και υλικών εξοπλισμού γεώτρησης για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων Ωρωπού του Δήμου Πρεβέζας», προϋπολογισμού 14.198,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης PE Φ40/16 και υδραυλικών υλικών για την ύδρευση

των κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Πωγωνίου»)», προϋπολογισμού 14.198,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Δωδώνης για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή λιθοδομών αντιστήριξης στην Τ.Κ Βαρλαάμ της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 70.000,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων PVC Φ 140-Φ160/16atm για αντικατάσταση κάθετων δικτύων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κρύας- Λαψίστας», προϋπολογισμού 24.800,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ και του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών πρανών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Άρτας με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση στέγης στο καταφύγιο Πραμάντων», προϋπολογισμού 24.800,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

17. Τροποποίηση της υπογραφείσας Π.Σ. μεταξύ Περιφέρεια Ηπείρου και του Δ. Σουλίου για το έργο: «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Παραμυθιάς Καρυωτίου Δ. Σουλίου».

18. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης απόφασης (ΑΕΠΟ) που αφορά στην πτηνοτροφική μονάδα (έργο υποκατηγορίας Α2 , ομάδας 4 7ης, α/α 1), δυναμικότητας 74.800 πτηνών κρεατοπαραγωγής, (αύξηση δυναμικότητας από 35.000 σε 74.800 πτηνά) εγκατεστημένη στη θέση «Χάσια» της Τ.Κ. Κομποτίου του Δ. Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας ( υπαγωγή στην οδηγία IED). Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Άγγελος Κάκκος & Ευστράτιος Κάκκος.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

19. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης απόφασης (ΑΕΠΟ) που αφορά στην πτηνοτροφική μονάδα (έργο υποκατηγορίας Α2 , ομάδας 7ης, α/α 1), δυναμικότητας 40.000 πτηνών, η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση «Λειβαδάκια» της Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα του Δ. Αρταίων ( υπαγωγή στην οδηγία IED). Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Απόστολος Κώτσης.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

20. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η, α/α 5 Υποκατηγορία Β, ομάδα 9η, α/α 201): «Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βιορευστά- βιοέλαια, ισχύος 1 MW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «τεμ. 34 – Αναδασμού Πηγαδούλια Ντόλιανη της Τ.Κ. Πηγαδούλια του Δ. Φιλιατών , Π. Ε. Θεσπρωτίας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «THESPROTIA SOLAR- ΣΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

21. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. επέκτασης και λειτουργίας του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 9η, α/α 87)Λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος, εγκατεστημένη στη θέση Μπόιδα –Μαυρή», Τ.Κ. Θεσπρωτικού Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

22.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1): Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 27.000 πτηνών πάχυνσης η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση «ΔΡΑΓΑΝΑ» της Τ.Κ. Κομποτίου του Δ. Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι οι Μπακογιάννη Γεωργία & Μπακογιάννη βασιλική.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

23.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 12η, α/α 6): «Σταθμός κινητής τηλεφωνίας, με κωδική ονομασία θέσης «ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1005202»κοινή χρήση με την εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ»Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζϊτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

24.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 12η, α/α 3): «Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου κόμβου, θέση «Φαρμακουβούνι Β» και κωδικό αριθμό θέσης 3006181, Δ. Φιλιατών Π.Ε. θεσπρωτίας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι εταιρεία «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ A.E.» .(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

25.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 12η, α/α 3): «Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου κόμβου, θέση «ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑ» και κωδικό αριθμό θέσης 3006043, Δ. Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι εταιρεία «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ A.E.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

26.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 12η, α/α 3): «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του κέντρου εκπομπής, στη θέση με κωδική ονομασία «ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ» και κωδικό αριθμό θέσης 3006054, Δ. Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι εταιρεία «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ A.E.». .(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

27.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 12η, α/α 3): «Εκβάθυνση προστασία και έργα παραβολής σκαφών στο κανάλι Νεοχωρίουτης Δ.Ε. Αράχθου, Δ. Νικολάου Σκουφά. Π.Ε. Άρτας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

28.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 12η, α/α 6): «Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου κόμβου, στη θέση «Πλησίον οικισμού Μεσούντα», της Τ.Κ. Μεσούντας, Δ.Ε. Αθαμανίας, του Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, της Π.Ε. Άρτας, της Περιφέρειας Ηπείρου (κωδικός και ονομασία:2422422 ΜΕΣΟΥΝΤΑ ΑΡΤΑΣ). Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

29. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 12η, α/α 6): «Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου κόμβου, στη θέση «Πλησίον οικισμού Θεοδώριανα», της Τ.Κ. Θεοδωριανών, Δ.Ε. Αθαμανίας, του Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, της Π.Ε. Άρτας, της Περιφέρειας Ηπείρου (κωδικός και ονομασία:242248 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ).Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

30.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης της ΜΠΕ και έναρξη διαβούλευσης του έργου (Υποκατηγορίας Α2), που αφορά σε χοιροτροφική μονάδα, δυναμικότητας από 150 χοιρομητέρες σε 280, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση «Λάκκα Τσιστίλι» της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «Έξαρχος Νικόλαος & Υιοί Ο.Ε.».(εισήγηση Δ/νση

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

31. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 1η, α/α 5): «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Πρέβεζας –Ηγουμενίτσας στη διακλάδωση Βράχου Δ.Ε. Ζαλόγγου, του Δ. Πρέβεζας/Π.Ε. Πρέβεζας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Περιφέρεια Ηπείρου /Δ/νση Τεχνικών Έργων.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

32.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL 05).(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).