Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ηπείρου

2015-06-25 19:07

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού

& Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με 24 θέματα (3 εξ΄αυτών αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας) να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη:

1) Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας  Ηπείρου ως Επικεφαλής –Εταίρος στις Κοινωνικές Συμπράξεις του Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 2014-2020» (ΤΕΒΑ-FEAD) για τις Π.Ε. Άρτας , Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

2) Τροποποίηση της από 01-10-2012 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά το έργο: «Κανονική λειτουργία του ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Νομός Ιωαννίνων ) της Περιφέρειας Ηπείρου» ως προς το άρθρο 7 αυτής «ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ».

3) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, και του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για το έργο: « Χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων», προϋπολογισμού 27.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Αρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

4) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, και του ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας για το έργο: «Συντήρηση επισκευή κεντρικής διώρυγας ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας», προϋπολογισμού 12.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

5) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του ΤΟΕβ Ζώνης Λούρου για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση θυρίδων δικτύου άρδευσης πεδιάδας Άρτας»,προϋπολογισμού 10.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

6) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, και του Δήμου Ζηρού για το έργο: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού στον οικισμό Παλαιά Φιλιππιάδα Δ. Ζηρού», προϋπολογισμού 30.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

7) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «Συντήρηση – Τεχνικά Έργα στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 30.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

8) Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας για την υλοποίηση του έργου: « Εργασίες αντιστήριξης των πρανών  στον αρχαιολογικό χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης- Ναό Απόλλωνα – Μικρό Θέατρο» αρχικού προϋπολογισμού 421.376,15 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

9) Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου: «Διαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την Προώθηση της Φυσικής Κληρονομιάς και την Αειφόρο Θήρα – ΘΗΡΟΠΑΙΔΙΑ» ως προς το  ΑΡΘΡΟ 6 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

10)  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κουκλιών Μαζαρακίου  για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια ηλεκτρικού Πίνακα Μέσης Τάσης 20 KW αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Κουκλιών Μαζαρακίου», προϋπολογισμού 22.140,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

11) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κρύας - Λαψίστας  για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση αγωγού περιοχής Κρύας»,προϋπολογισμού 20.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

12) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου  για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης στο Δ.Δ Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού 20.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

13) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου  για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενής στη θέση Άγιοι Απόστολοι Τ.Κ. Δόλιανης (προμήθεια υλικών)»,προϋπολογισμού 13.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

14) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών  για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενής στη θέση Κουτρολίζα Τ.Κ. Δαφνούλας ( προμήθεια υλικών )», προϋπολογισμού 8.650,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

15) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την υλοποίηση του έργου: «Επείγουσες σωστικές επεμβάσεις των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίας Τριάδος  Καβαλλαρίου Δ. Ζαγορίου»,προϋπολογισμού 8.500,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

16) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση- ανάδειξη Ιερού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Κορωνησίας», προϋπολογισμού 15.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

17) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Στερέωση – αποκατάσταση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ροδιάς Κιρκιζάτων Π.Ε. Αρτας», προϋπολογισμού 10.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

18) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καστρίτσας», προϋπολογισμού 85.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

19) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου  Ιωαννίνων ( Π.Ε.Α.Κ.Ι.) για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων Π.Ε.Α.Κ.Ι. – προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού 24.600,00 €, και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

20)  Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων         (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης του έργου : «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 100 KW , η οποία πρόκειται να        εγκατασταθεί στη θέση «Τσαπέλλα», σε αγροτεμάχιο εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος φωτοβολταϊκός σταθμός (ισχύος 99,9 KWp), στην Τ.Κ. Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου του Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος    Δονάτος Σερίφης. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

21) Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου για α) Αύξηση ετήσιας δυναμικότητας του Ιχθυογεννητικού σταθμού από 10.000.000 σε 45.000.000 ιχθύδια καθώς και αύξηση της δυναμικότητας του συσκευαστηρίου νωπών ψαριών από 250 tn σε 1250 tn ετησίως, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση επτά (7) γεωτρήσεων θαλασσινού νερού συνολικής ετήσιας παροχής 10.074.000 m3, γ) Εκσυγχρονισμό και την αλλαγή χρήσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με παράλληλη αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος διάθεσης αποβλήτων, και δ) Περιβαλλοντική αδειοδότηση λοιπών υποστηρικτικών υποδομών στη θέση «Λωρίδα Σαγιάδας – Ακρωτήρι Παγανιά» Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία :«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ   ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.»  (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

22) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης της δραστηριότητας ( Υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η «Εξορυκτικές & Συναφείς δραστηριότητες», α/α:3 ): « Λατομείο σχιστολιθικών πλακών στη θέση Κούκλα, της Τ.Κ. Πέρδικας, Δήμου Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κος Κωνσταντίνος Γιάννος.  (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

23) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης της δραστηριότητας ( Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η): « Ίδρυση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 33.696 πτηνών πάχυνσης (1341.Ζ), η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Βρωμοπήγαδο» της Τ.Κ. Δολιανών, Δ.Ε. Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η κα Βασιλική Κασιούμη. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 24)  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης, του έργου( Υποκατηγορία Α2, ομάδα 1η , α/α 5): « Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων- Γέφυρας Πλάκας στην Π. Ε. Ιωαννίνων ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).