Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ηπείρου

2015-04-27 17:07

Την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού

& Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου: «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (A΄ Φάση)» συνολικού προϋπολογισμού 12.320.375,00 € και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

2) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, και της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης για το έργο: « Αποκατάσταση στέγης Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αβάσσου – Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 10.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

3) Τροποποίηση της αριθμ. 9/145/22-12-2014 απόφασης της Επιτροπής που αφορά την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Νικολάου Σκουφά και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άρτας για την υλοποίηση της πράξης: « Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών πρώην Δήμων Αμβρακικού (Νυν Δήμος Αρταίων ) και Αράχθου ( νυν Δήμος Νικόλαου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου»,προϋπολογισμού 12.847.003,16 € χωρίς Φ.Π.Α., ως προς τον εκπρόσωπο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, άρθρο 5 αυτής.

4) Τροποποίηση της αριθμ. 9/146/22-12-2014 απόφασης της Επιτροπής που αφορά την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ζηρού και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άρτας για την υλοποίηση της πράξης: « Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών πρώην Δήμου Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδος Δήμου Ζηρού της Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 13.315.943,09 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ως προς τον εκπρόσωπο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, άρθρο 5 αυτής.

5) Τροποποίηση της αριθμ. 9/147/22-12-2014 απόφασης της Επιτροπής που αφορά την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Πάργας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση της πράξης: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου ( νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμού & παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 36.538.686,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ως προς τον εκπρόσωπο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, άρθρο 5 αυτής.

6) Τροποποίηση της αριθμ. 9/148/22-12-2014 απόφασης της Επιτροπής που αφορά την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Νικολάου Σκουφά για την υλοποίηση της πράξης: « Επέκταση ΕΕΛ Νεοχωρίου ( 3η γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 1.685.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ως προς τον εκπρόσωπο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, άρθρο 5 αυτής.

7) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Ρίζιανης - Κορύτιανης  για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στο αρδευτικό αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Ρίζιανης – Κορύτιανης»,  προϋπολογισμού 24.600 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

8) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Πόρου  για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση στραγγιστικού και οδικού δικτύου ΤΟΕΒ Πόρου»,προϋπολογισμού 40.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

9) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου  για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες στο αποστραγγιστικό αντλιοστάσιο Πέτρα – Στρογγυλή του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου»,προϋπολογισμού 6.765,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

10) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, & του Δήμου Κόνιτσας για το έργο: « Ύδρευση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λεκανοπεδίου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 50.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

11) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση –αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καστρίτσας», προϋπολογισμού 43.000,00 €, και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

12) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιερά Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης στέγης Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου», προϋπολογισμού 30.000,00 €, και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

13) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιερά Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομμένου Άρτας», προϋπολογισμού 70.000,00 €, και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

14) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιερά Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση –αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελεούσης Άρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 €, και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

15) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιερά Μητρόπολης Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση –αποκατάσταση κελλιών  Ιεράς Μονής Φανερωμένης Κερασώνος», προϋπολογισμού 24.000,00 €, και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

16) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμου Ιωαννιτών και της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση και Ανάπτυξη ΔΕ.ΠΕ.ΘΕ. έτους 2015» προϋπολογισμού 30.000,00 €, και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  .

17) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου:«Λειτουργία Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) για την διετία 2015-2016», συνολικού προϋπολογισμού 116.850,00 €, και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

18) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου:  «Μοντελοποίηση, αριθμητική διερεύνηση και βελτιστοποίηση σχεδιασμού  καινοτόμου υδροστρόβιλου χοάνης», προϋπολογισμού 14.700,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

19) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων) για την υλοποίηση του έργου: «Χωματουργικές εργασίες στο εσωτερικό του Χ.Υ.Τ.Α.», προϋπολογισμού 12.282,00 € και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων) για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή της βάσης του θρυματιστή ογκωδών αντικειμένων του Χ.Υ.Τ.Α.», προϋπολογισμού 12.294,00 € και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

20) Γνωμοδότηση επί  φακέλου της τροποποίησης της αρ. 4070/118/28-01-2015 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Η.- Δ.Μ., που αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων πτηνοτροφικής μονάδας, ως προςτον τύπο εκτροφής και συγκεκριμένα από 11.130 όρνιθες αυγοπαραγωγής σε 30.000 κοτόπουλα πάχυνσης στην ίδια θέση «Γεροφώτη ή Φράξια», Δ.Δ. Φλάμπουρων Δήμου Πρέβεζας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία : «Α. & Ε. ΚΑΝΙΩΡΗΣ Ο.Ε. ». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

21) Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου ( Υποκατηγορία Β, ομάδα 10η, «έργα χαμηλής όχλησης»): «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχός 300 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο της περιοχής Γαρδικίου στη θέση «ΠΟΓΚΑ»,του Δ. Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : «SYNGAS POWER P.C.» (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

22) Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου ( Υποκατηγορία A2, ομάδα 3η, «Λιμενικά έργα», είδος έργου «Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής»): «Διαμόρφωση - ανάκτηση παραλίμνιας έκτασης λίμνης Παμβώτιδας, στην περιοχή Βοτανικός, Δ. Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων». . Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

23) Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην χερσαία περιοχή « Άρτα – Πρέβεζα» των Περιφερειών Ηπείρου , Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).