Συνεδρίαση Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου

2017-07-07 15:06

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης.

2. Έγκριση αθλητικής δράσης στην Π.Ε. Άρτας τον Αύγουστο 2017.

3. Έγκριση πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων στην Π.Ε. Ιωαννίνων περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2017.

4.Έγκριση πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων στην Π.Ε. Πρέβεζας  τον Αύγουστο 2017.