Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού

2015-10-20 14:01

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και ώρα 15:00, στην αίθουσα του Περιφερειακού

Συμβουλίου Ηπείρου (κτίριο Περιφέρειας Ηπείρου – 2ος όροφος), συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα: «Αναθεώρηση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου – Β’ Φάση.

Το προς διαβούλευση κείμενο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (http://www.php.gov.gr).