Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

2015-05-25 09:41

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας θα συνεδριάσει στις 27 Μαΐου 2015,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για να συζητήσει και να αποφασίσει επί 15 συνολικά θεμάτων, με τρία (3) εξ΄ αυτών αφορούν στην Πέρδικα. Τα θέματα αναλυτικά:

ΘΕΜΑ 1ο

Νέος Κανονισμός χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας. (Κανονιστική απόφαση).

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Αναμόρφωση - τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2015.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση χορήγησης της αξίας του γάλακτος σε χρήμα, σε δικαιούχο υπάλληλο του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση δημοπρασίας, για μίσθωση ακινήτου στην Ηγουμενίτσα, για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου – Ειδικού Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας, λόγω λήξης της σύμβασης  την 31η Αυγούστου  2015.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακίνητου στην Ηγουμενίτσα, για τη στέγαση του 6ου 2/θεσιου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας, λόγω λήξης της σύμβασης την 31η Αυγούστου  2015.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης Δ.Ε. Πέρδικας.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης Δ.Ε. Συβότων.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης Δ.Ε. Παραποτάμου.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 218/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Επί αιτήσεως Νικόλαου Τακλάκογλου, για ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας του με ακίνητο της Τ.Κ. Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας» και λήψη νέας απόφασης.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ10ο

Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 365/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «περί λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ηγουμενίτσας και μεταφορά δραστηριοτήτων (προγράμματα ΚΔΑΠ) στο Δήμο».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Οριστική απόφαση επί της αιτήσεως της Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού πάροχου ψηφιακών μεταδόσεων με τον διακριτικό τίτλο “DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας στη θέση «Γωνιά» για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα Ιούνιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν.3584/2005.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στο οδικό δίκτυο της Δ.Κ Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Ανάπλαση πεζοδρόμων και κλιμάκων στο κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Ενημέρωση – συζήτηση για την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. “Regina Mare”».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.