Συνάντηση του κ. Γιόγιακα με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή μεταξύ άλλων και τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρδικας

2015-12-09 19:05

Θέματα ασφάλειας και δημόσιας τάξης της Θεσπρωτίας καθώς και η διατήρηση του Αστυνομικού Σταθμού

Πέρδικας απασχόλησαν τη συνάντηση του βουλευτή Θεσπρωτίας  Β. Γιόγιακα με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Δ. Τσακνάκη και τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. κ. Ε. Κατριαδάκη.

Τον βουλευτή Θεσπρωτίας συνόδευσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής και καταγόμενος από τη Θεσπρωτία κ. Β. Ντούμας. Ο κ. Γιόγιακας, μεταξύ άλλων, επανέλαβε το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για τη μη κατάργηση και την αναβάθμιση του Αστυνομικού Σταθμού Πέρδικας στο πλαίσιο της  αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών στην Ήπειρο, το οποίο ο επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. υποδέχθηκε κατ’ αρχήν θετικά.

 

.