Συνάντηση εργασίας στα Ιωάννινα

2015-10-29 16:57

Η Περιφέρεια Ηπείρου ως εταίρος του έργου Valorization of Traditional Food Products for

Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs “με το διακριτικό τίτλο “Fooding, που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος European Territorial Cooperation Programme GREECE-ITALY 2007-2013” σας προσκαλεί  σε συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στα

Ιωάννινα στις 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00  στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου (Ναπολ. Ζέρβα 28-30, 2ος όροφος, εντός Στοάς Σάρκα).

Ο λόγος της συνάντησης είναι η ενημέρωση των τοπικών φορέων αυτοδιοίκησης, ανάπτυξης, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και όλων των σχετικών με τον αγροδιατροφικό τομέα φορέων μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η διάχυση της πληροφορίας στο ευρύ κοινό  και στον επιχειρηματικό κόσμο για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από το πρόγραμμα «Fooding».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ακόλουθα τηλέφωνα: 26510-36686 και 83087

Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για καινοτόμες ιδέες στον αγροδιατροφικό τομέα που έχει ξεκινήσει από τις 15 Οκτωβρίου 2015 παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου 2015.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.foodingproject.eu, όπου και θα βρουν τη φόρμα συμμετοχής την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν προκειμένου να ισχύσει η συμμετοχή τους.