Συνάντηση εκπροσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με γυναικείους συνεταιρισμούς της Ηπείρου

2016-03-28 15:52

Σ τις 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 στην Περιφέρεια Ηπείρου (αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου),

η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου οργανώνουν συνάντηση εκπροσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με εκπροσώπους Γυναικείων Συνεταιρισμών.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την από κοινού έρευνα και ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στον αγροτικό τομέα.

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση, δικτύωση και ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικείων συνεταιρισμών στην αγροτική οικονομία και ανάπτυξη, μέσα από τον διάλογο που θα αναπτυχθεί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους ενδιαφερόμενους φορείς που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση.