Συμπληρώθηκαν τα μέλη των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου

2015-12-26 11:10

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για την

εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών στις Επιτροπές του, μετά την ανεξαρτητοποίηση Περιφερειακών Συμβούλων.

Αναλυτικά τακτικά μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων εκλέχτηκαν οι

κ.κ. Πολυξένη Ταπραντζή – Δημήτριος Κωνής.  Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης εκλέχτηκε ο κ. Βασίλειος Τσίκαρης και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο  κ. Σπύρος Πάικας.