Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ηγουμενίτσα

2015-09-16 13:32

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα δημόσιο σχολείο το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του

απολυτήριο τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου.

Η χρονική διάρκεια της φοίτησης είναι δύο σχολικά έτη και τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες.

Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο.

Φοιτώντας κανείς στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας:

  • 1) Διδάσκεται μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες μαθητές.
  • 2) Παρακολουθεί ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές του.
  • 3) Αποκτά γνώσεις και δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν στην κοινωνική και οικονομική ανέλιξή του.
  • 4) Αποκτά τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου.  

Οι εγγραφές θα γίνονται από 15-09-2015 έως και 06-10-2015 στην κα. Αμαλία Θώδη στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:  2665361151.