Προσυνεδριακή ημερίδα για την κοινωνική οικονομία στα Τρίκαλα

2016-04-10 14:30

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Τρικκαίων με τη

συνδιοργάνωση του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ οργανώσεων κοινωνίας Πολιτών

ΠΕΣΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ κοινωνικής οικονομίας

Απαίτηση της Κοινωνίας η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα  

  Με  μια σημαντική και πρωτοπόρα πρωτοβουλία ο Δήμος Τρικκαίων (Δήμαρχος Δημ Παπαστεργίου )και το Δίκτυο των Εθελοντικών  Οργανώσεων Θεσσαλίας (πρόεδρος Κων. Σκριάπας) ,που αγκαλιάζει εκατοντάδες Εθελοντικές Οργανώσεις από όλη τη Θεσσαλία (έτος ίδρυσης 2011) ,θέλουν να αναδείξουν νέες πολιτικές ανάπτυξης και κυρίως αντιμετώπισης της κρίσης που μαστίζει τη χώρα , μέσα από την πολυπόθητη ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα της Οικονομίας ,που δεν είναι άλλος ,από την Κοινωνική Οικονομία .

Βασικές θεματικές που θα συζητηθούν στη συνδιάσκεψη είναι:

1.  ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εισοδημάτων.

2.ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ μεταξύ ΟΤΑ και κοινωνίας πολιτών.

3. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

 •  Οι θεσμοί εφαρμογής της κοινωνικής οικονομίας έχουν ιστορία δύο αιώνων, αν και ό όρος άρχισε να χρησιμοποιείται την δεκαετία του 1980 στην Γαλλία.
 • Ιδρύματα, κληροδοτήματα, εθνικοί και εθνικοτοπικοί ευεργέτες, φορείς της εκκλησίας, λειτούργησαν και λειτουργούν ως θεσμοί αλληλεγγύης πριν την εμφάνιση του κοινωνικού κράτους, (νοσοκομεία, πανεπιστήμια, μουσεία κλπ).
 • Σήμερα είναι ανάγκη, ώστε ο κατακερματισμός αυτών των θεσμών να αναβαθμιστεί σε ενιαίο σύστημα της κοινωνικής οικονομίας και του τρίτου τομέα.
 • Χρειαζόμαστε τον εναλλακτικό δρόμο απέναντι στα ελλείμματα του κράτους και της αγοράς, χρειαζόμαστε νέους θεσμούς.
 • Δεν μπορούμε με τα παλιά εργαλεία να αντιμετωπίσουμε τις νέες συνθήκες.
 1.  Οι ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ  πρόκειται για ενώσεις από τοπικές συλλογικότητες, κοινωνικά δίκτυα  και δομές της Τ.Α κοινωνικού σκοπού που δρουν σε μια περιοχή και  που διατίθενται να συμμετάσχουν με ένα τοπικό Σύμφωνο «κοινωνικό συμβόλαιο» η προγραμματική συμφωνία με σκοπό την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης στο Δήμο η στην Περιφέρεια
 2. Οι ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ   έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ένα  «οικοσύστημα», το περιβάλλον και το κοινωνικό κεφάλαιο, για να μπορούν να στηριχθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Προσφέρουν δικτύωση, οριζόντια επικοινωνία, και συμβουλευτική
 3. Συμβάλλουν στη διαβούλευση με οργανωμένο τρόπο ώστε, να αναπτυχθεί ένα κοινό όραμα για την Πόλη και την ποιότητα ζωής.
 4. Δημιουργούν κοινούς χώρους συστέγασης, ανταλλαγών και κοινωνικό μάρκετινγκ.
 5. Με τις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ η Τ.Α. μπορεί να αξιοποιήσει ανενεργούς υλικούς και ανθρώπινους πόρους σε τοπική κλίμακα με την δημιουργία κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξεων να δημιουργήσει θέσεις εργασίας μέσου του συνεργατισμού.
 6. Γιατί η Τ.Α δεν μπορεί απευθείας να αξιοποιήσει ανενεργούς πόρους και χρειάζεται τη συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσει.
 7.   Ο κυριότερος λόγος είναι το υψηλό κόστος για την λειτουργία μιας δημοτικής επιχείρησης που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαγορευτικό ενώ, συνδυάζοντας τους διαθέσιμους υλικούς πόρους με το ενδιαφέρον και την συμβολή μιας κοινωνικής ομάδας στο κόστος, με εθελοντισμό ή  συνδρομή π.χ σε ένα παιδικό σταθμό η οίκο ευγηρίας γίνεται εφικτό να λειτουργήσει  ένα τέτοιο έργο.
 8. Ειδικότερα όταν οι πόροι προέρχονται από διαφορετικές πηγές και γίνεται αναγκαίος ο συνδυασμός για την χρηματοδότηση ενός προγράμματος.
 9.  Υπάρχουν αρκετοί τομείς εφαρμογής της κοινωνικής οικονομίας για την αυτοδιαχείριση  κοινωφελών επιχειρήσεων με τη συμβολή της Τ.Α .όπως, η η πράσινη ανάπτυξη στα μεγάλα αστικά κέντρα, η φροντίδα και η ανάπτυξη του πρασίνου στα πάρκα και στις πράσινες στέγες, η ανακύκλωση στην πηγή, η πολιτιστική επιχειρηματικότητα στη Πόλη και η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 10. Άλλοι τομείς που γίνονται σήμερα ιδιαίτερα αναγκαίοι για   αναπτυχθούν είναι ο τομέας υγείας ιδίως στη πρωτοβάθμια περίθαλψη, στέγαση και η σίτιση αστέγων καθώς και η αντιμετώπιση του προσφυγικού.
 11. Η ΤΑ ως δομή της τοπικής δημοκρατίας καθώς, δεν φέρει τα βάρη της κρατικής γραφειοκρατίας, του δημόσιου χρέους και των ασφαλιστικών συστημάτων, μπορεί να περάσει σε μια συμπληρωματική δραστηριότητα ενίσχυσης του τοπικού προϊόντος και των αγαθών με ανοίγματα στην αυτοδιαχείριση δημόσιων αγαθών και κοινωνικών υπηρεσιών   .

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

·         Καμιά τεχνολογία, όσο και να εκβιομηχανίσει την γεωργία, ούτε μπορεί, ούτε πρέπει να υποκαταστήσει την αξία της φυσικής διατροφής για τον άνθρωπο.

·         Ο άνθρωπος - καταναλωτής έχει την δυνατότητα να είναι και παραγωγός στην γεωργία ή/και να κατευθύνει τις συναλλαγές σε ένα διαφορετικό επίπεδο από την υπερσυγκέντρωση της αγοράς.

·         Αυτό μπορεί να γίνει με την συνεργασία παραγωγικών και καταναλωτικών συνεταιρισμών.

·         Εναλλακτικά μπορούν οι πολίτες να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για κοινωνικά αγροκτήματα, για ανταλλαγές χωρίς μεσάζοντες και για κοινωνικά υποστηριζόμενη και συμβολαιακή γεωργία.

·         Ο αγροδιατροφικός τομέας προσφέρεται ιδιαίτερα για τον συνεργατισμό και για τις ανταλλαγές χωρίς μεσάζοντες, ώστε να μειωθεί δραστικά το κόστος από «το χωράφι στο ράφι».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

·         Η ανάπτυξη ων νέων τεχνολογιών στην πληροφορική και στην ψηφιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος είναι «ευλογία»  για την ανάπτυξη της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας στον πολιτισμό και στον τουρισμό.

·         Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο μπορούν εύκολα μέσω των κοινωνικών δικτύων τους (internet, social media), να προβάλλουν και να αναδείξουν κάθε ιδιαίτερο πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν, μειώνοντας το κόστος της διαμεσολάβησης.

·         Ο συνεργατισμός και οι συνεταιρισμοί σε αυτόν τον τομέα μπορούν να μειώσουν ακόμη περισσότερο το κόστος και να προβάλλουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου. Ο συλλογικός και πνευματικός εθελοντισμός κάθε περιοχής μπορεί να συγκροτεί το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο και να δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον - οικοσύστημα για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΗΘΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

·         Οι  συνεταιριστικές τράπεζες και οι μικροπιστώσεις είναι μια δοκιμασμένη και επιτυχημένη διεθνής πρακτική που διασφαλίζει την βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων και των συνεργατικών εγχειρημάτων.

·        Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα διεθνή ιδρύματα έχουν ήδη στο σχεδιασμό τους και την ενίσχυση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη της κοινωνικής.

·        Στην Ελλάδα, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια απορροφώνται από το κράτος, και μάλιστα χωρίς ανάλογο κοινωνικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να μην έχουν ενισχυθεί τα συνεργατικά εγχειρήματα.

·      Αν και ο ν. 4019/11,  θεσμοθέτησε Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, αυτό δεν λειτούργησε ποτέ.

·     Βασική αιτία δεν είναι μόνο η κρατική γραφειοκρατία και οι κρατικές πολιτικές, αλλά και το θεσμικό έλλειμμα από πλευράς των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και των κοινωνικών επιχειρήσεων σε μια ενιαία δομή, ώστε να πιέσει και να προωθήσει τους αναγκαίους θεσμούς.