Υπογράφεται η νέα προγραμματική σύμβαση για την αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας

2017-04-08 09:17

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση ενέκρινε τη σύναψη 

προγραμματικής σύμβασης για το έργο "Στερέωση, Αποκατάσταση, Αναστήλωση και Ανάδειξη Γέφυρας Αράχθου στην Πλάκα", η οποία όπως ανακοίνωσε στο Σώμα ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης θα υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα.

Στην Προγραμματική Σύμβαση συμβαλλόμενοι είναι τα Υπουργεία Οικονομίας- Ανάπτυξης, Πολιτισμού - ΑΘλητισμού, Υποδομών- Μεταφορών, η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Β. Τζουμέρκων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Τμήμα Ηπείρου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύνταξη της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, η έγκρισή τους και η διακήρυξη του διαγωνισμού εντός έξι μηνών από την υπογραφή της. Φορέας Υλοποίησης ορίζεται το Υπουργείο Υποδομών, ενώ η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 5,5 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

"Από την πλευρά μας φέραμε σε πέρας τη σπουδαία δουλειά που είχαμε αναλάβει και με το παραπάνω",  δήλωσε στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης, ο οποίος πρόσθεσε ότι  για  εκπρόσωπο της Περιφέρειας στην Επιστημονική Επιτροπή προτείνει τον καθηγητή Γ. Σμύρη, αναγνωρίζοντας το έργο που έχει επιτελέσει στο πρώτο στάδιο των διαδικασιών για την αναστήλωση της γέφυρας.

Με τη νέα "Προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης",  η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, να παρέχει το σύνολο του επιστημονικού υλικού, των μελετών και των έργων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης Προγραμματικής Σύμβασης, να μεταφέρει το επιστημονικό υλικό που παρήχθη και αφορά τη διάσωση του αυθεντικού υλικού της γέφυρας στους εμπλεκόμενους φορείς, να ελέγχει και να συντηρεί τις προσβάσεις προς το έργο, να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  και στην Επιστημονική Επιτροπή του Έργου.

Το ΕΘνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει επιστημονική υποστήριξη στο Έργο, να παρέχει τις προδιαγραφές, την άποψή του για τα κριτήρια επιλογής αναδόχου, τεχνική βοήθεια για την κατεύθυνση εκτέλεσης των μελετών, γνώμη επί  των παραδοτέων των μελετών, γνώμη για την επιλογή τεχνικού συμβούλου και φυσικά να συμμετέχει την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (τμήμα Ηπείρου) αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες ως τεχνικός σύμβουλος του έργου, να συμμετέχει στις δύο Κοινές Επιτροπές (Παρασκολούθησης και Επιστημονικής), να μεταφέρει την εμπειρία των μελών του σε ιδιαιτερότητες του έργου κλπ.

Τέλος ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει το έργο, επιλύοντας πιθανά προβλήματα με όμορες διαδικασίες, να ενημερώνει την τοπική κοινωνία για την εξέλιξή του,  να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία, θα συμμετέχει δε και στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Συνδρομή προς Νοσοκομείο Φιλιατών- ΕΚΑΒ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αποφάσισε να συνδράμει το Νοσοκομείο Φιλιατών, με το ποσό των 12.000 ευρώ για την αγορά μηχανήματος αιμοκάθαρσης και το ΕΚΑΒ για την επισκευή/συντήρηση εννέα συνολικά οχημάτων του, ενόψει του Πάσχα και της επερχόμενης θερινής περιόδου. Επίσης  το Π.Σ. συζήτησε το θέμα της υπολειτουργίας του Κέντρου Υγείας Πάργας, για το οποίο αποφασίστηκε να εκδοθεί ψήφισμα με το οποίο να ζητείται η άμεση στελέχωσή του