Προς υλοποίηση τα αποχετευτικά δίκτυα στο παραλιακό μέτωπο της Ηπείρου

2016-03-28 15:35

Έ να ακόμη σημαντικό έργο υποδομών που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα του

Αμβρακικού Κόλπου προωθείται προς υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου. Πρόκειται για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης σε παραλιακούς οικισμούς της Π.Ε. Πρέβεζας, που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Πρέβεζας και Πάργας.

Συγκεκριμένα η πράξη με τίτλο: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλία Λούτσας Δήμου Πάργας, με συνολικό προϋπολογισμό 36.668.165 ευρώ εντάχθηκε με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020.

Με την πράξη αυτή ολοκληρώνεται το σύνολο των αποχετευτικών δικτύων και των βιολογικών καθαρισμών στο παραλιακό μέτωπο της Ηπείρου, με τα αναμενόμενα αποτελέσματα να είναι ουσιαστικά τόσο στον τομέα του περιβάλλοντος, όσο και στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης.

Δικαιούχοι της πράξης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων.

Στο πλαίσιο της πράξης θα κατασκευαστούν τα αποχετευτικά δίκτυα συλλογής και οι αγωγοί μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Βράχου, Παραλίας Βράχου, Παραλίας Λυγιάς, Ριζών, Παραλίας Ριζών, Καστροσυκιάς, Παραλίας Καστροσυκιάς, Καναλίου, Νέας Σινώπης και Νέας Σαμψούντας. Συνολικά στα διοικητικά όρια του Δήμου Πρέβεζας θα κατασκευαστούν 73.328 μέτρα αγωγών βαρύτητας, 34.811 μέτρα καταθλιπτικών αγωγών και 25 αντλιοστάσια. Επίσης, θα κατασκευαστούν τα αποχετευτικά δίκτυα συλλογής και οι αγωγοί μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού Λούτσας και Παραλίας Λούτσας. Συνολικά στα διοικητικά όρια του Δήμου Πάργας θα κατασκευαστούν 7.444 μέτρα αγωγών βαρύτητας, 2.830 μέτρα καταθλιπτικών αγωγών και 4 αντλιοστάσια.

Το έργο περιλαμβάνει ακόμη την κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, δυναμικότητας 17.630 ισοδύναμων κατοίκων για την κάλυψη των αναγκών της 20ετίας, σε γήπεδο ανατολικά του παραλιακού οικισμού Καστροσυκιάς στην τοποθεσία Προβατοστάνη σε οικόπεδο επιφάνειας περίπου 18 στρ. Η επεξεργασία θα γίνει με το σύστημα της ενεργούς ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, με παράλληλη σταθεροποίηση της ιλύος, απονιτροποίηση και βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου. Η μεταφορά και η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνει με αγωγό συνολικού μήκους 8.217 μέτρων εκ των οποίων τα 1.800 υποθαλάσσια, στην περιοχή του βόρειου άκρου της παραλίας Λεύκας.