Προμήθεια βυτιοφόρου με σύστημα ανακύκλωσης νερού καθαρισμού στην Ηγουμενίτσα

2015-04-03 20:25

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη διατυπώνεται

η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου "Προμήθεια (1) τριαξονικού (6x2) βυτιοφόρου αποφρακτικού οχήματος με σύστημα ανακύκλωσης νερού καθαρισμού", προϋπολογισμού 599.625 ευρώ. Το έργο εντάσσεται στην πράξη "Αποχέτευση Ηγουμενίτσας" και φορέας υλοποίησης είναι η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας.