Προμήθεια - εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και λαμπτήρων σε σχολεία της Ηπείρου

2015-09-17 16:49

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη διατυπώνεται η υπό προϋποθέσεις, σύμφωνη

γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου "Προμήθεια - εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και λαμπτήρων σε σχολεία της Περιφέρειας". Το έργο, προϋπολογισμού 85.000 ευρώ, εντάσσεται στην πράξη "Μειώνω το ενεργειακό μου αποτύπωμα- Διενέργεια μαθητικού διαγωνισμού με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος μέσω εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία". Φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.