Προκήρυξη αγροτικής οδοποιίας Αρίλλα- Δυμόκαστρο

2018-11-27 15:26

Με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. [Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης] Επιχειρησιακού 

Προγράμματος "Ήπειρος 2014-2020" μπορεί να προχωρήσει πλέον η διαδικασία προκήρυξης του έργου «Αγροτική οδοποιία από Αρίλλα προς Δυμόκαστρο» του Δήμου Ηγουμενίτσας. Το έργο, προϋπολογισμού 588.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.