Προγραμματικές συμβάσεις για έργα

2015-12-26 10:56

Στην πρόσφατη συνεδρίαση στης η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τις προγραμματικές συμβάσεις για τα κάτωθι έργα:

1) «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Κεραματών Άρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 €  (Συμβαλλόμενοι φορείς:  Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας και  Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως & Πρεβέζης

2) «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Δ.Δ. Καναλίου» προϋπολογισμού 35.000,00 €  (Συμβαλλόμενοι φορείς: Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και Δήμος Πρέβεζας).

3) «Εμβολιασμός και σήμανση των αδέσποτων ζώων (σκύλων ) στην περιοχή του Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 10.000,00 € (Συμβάλλοντες φορείς: Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και Δήμος Πρέβεζας).

4) «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ Ν. Σαμψούντας» προϋπολογισμού 30.000,00 € (Συμβαλλόμενοι φορείς: Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και Δήμος Πρέβεζας).

5) «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στην περιοχή Κ.Τ.Ε.Ο. Δ.Δ. Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 26.500,00 €  (Συμβαλλόμενοι  φορείς: Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και Δήμος Πρέβεζας).

6) «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Πρέβεζας» προϋπολογισμού 30.000,00 € (Συμβαλλόμενοι φορείς: Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και Δήμος Πρέβεζας).

7) «Ασφαλτόστρωση οδού και περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πρέβεζας» προϋπολογισμού 15.000,00 € (Συμβαλλόμενοι  φορείς: Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και Δήμος Πρέβεζας).

8) «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (Π.Ε. Πρέβεζας) για την περίοδο 2015-2106"  ,προϋπολογισμού 4.500,00 € (Συμβαλλόμενοι  φορείς: Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

9) «Προκαταρκτικές εργασίες ανάδειξης και μικροεργασίες αρχαιολογικού χώρου Ιμαρέτ», προϋπολογισμού 24.600,00 €  (Συμβαλλόμενοι φορείς: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρεια Ηπείρου και Ιερά Μητρόπολη Άρτας).

10)  «Συντήρηση αρδευτικού αύλακα Καπαρελίου Τ.Κ. Θεοδωριάνων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» προϋπολογισμού 10.000,00 € (Συμβαλλόμενοι φορείς: Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων).

11) «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο κλειστού κολυμβητήριο του ΠΕΑΚ Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 55.000,00 €. (Συμβαλλόμενοι φορείς Περιφέρεια Ηπείρου και ΠΕΑΚΙ)

12) «Συντήρηση και λειτουργία Μετεωρολογικών & Ατμοσφαιρικών Σταθμών στην Περιφέρεια Ηπείρου» συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 €. (Συμβαλλόμενοι  φορείς: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμος Ιωαννιτών και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).

13) «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) των περιοχών του δικτύου NATURA 2000: «Κορυφές Όρους Γράμμος» (GR 1320002) και εκπόνηση Ε.Π.Μ. για την περιοχή: «Όρος Δούσκον, Ωραιόκαστρο, δάσος Μερόπης, κοιλάδα Γορμού, λίμνη Δελβινακίου» (GR2130010)», προεκτιμώμενης αμοιβής 15.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)  (Συμβαλλόμενοι  φορείς:  Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς, Δήμος Νεστορίου, Περιφέρεια Ηπείρου, Αναπτυξιακή Ηπείρου).

Επίσης εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των υφιστάμενων προγραμματικών συμβάσεων για τα έργα:

  • «Κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», λόγω ένταξης του έργου «ως έργο γέφυρα» στο ΕΣΠΑ 2014-2020.( Συμβαλλόμενοι  Περιφέρεια Ηπείρου - ΕΛΕΠΑΠ).
  •  «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ακρωνύμιο: LABACCRED-TEIEP-02). (Συμβαλλόμενοι φορείς Περιφέρεια Ηπείρου- ΤΕΙ Ηπείρου.
  •   «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ–ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ακρωνύμιο: LABACCRED-TEIEP-01)». (Συμβαλλόμενοι  Περιφέρεια Ηπείρου- ΤΕΙ Ηπείρου)
  •   «Δημιουργία νέων λειτουργικών τροφίμων από γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά, γιαούρτι κλπ.) με β-γλουκάνες ή σκόνη εδώδιμων φαρμακευτικών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου»,συνολικού ποσού 71.856,60€, ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη, πραγματοποιείται σύναψη μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του  Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) –ΔΗΜΗΤΡΑ.
  • «Συλλογή , αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοφυών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου με έμφαση στη διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλουκάνες)»,συνολικού ποσού 69.519,60€ (με ΦΠΑ) ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη, πραγματοποιείται σύναψη μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του  Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) –ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

Γνωμοδοτήσεις επί Μ.Π.Ε.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου των φακέλων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων:

  • Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Μάρα» της Τ.Κ. Καρβουναρίου του Δήμου Σουλίου,Π.Ε. Θεσπρωτίας».
  • «Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Νήσος Γάιδαρος», Αμβρακικού Κόλπου, Δήμου Πρέβεζας».
  •    «Υφιστάμενη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας πέστροφας, στη θέση «ΒΡΙΤΣΟΥΛΙΑ», Τ.Κ. Καταρράκτη, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π. Ε. Άρτας».
  •  Συντήρηση κόμβου εθνικής οδού Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας προς Αμμουδιά»,Δ.Ε. Φαναρίου, Δ. Πάργας, Π. Ε. Πρέβεζας.
  •   «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, συνολικής δυναμικότητας 64.750 πτηνών πάχυνσης, ήτοι 259 Ι.Ζ.(αύξηση από 26.000 πτηνά σε 64.750 πτηνά), με υδρογεώτρηση εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου του Δ. Ζίτσας.»