Πρόγραμμα δειγματοληψιών ΚΟΜΥ ΕΟΔΥ Ιωαννίνων

2021-02-06 10:24

Πρόγραμμα δειγματοληψιών ΚΟΜΥ ΕΟΔΥ Ιωαννίνων 08/02/2021 έως 14/02/2021

08/02

-Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται στο νοσοκομείο.

-Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται στο νοσοκομείο.

 

-Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για το κοινό).

-Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες  για εργαζομένους σε δομές).

-Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για συνοδούς).

-Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πολίτες της περιοχής   (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων).

 

09/02

 • Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό).
 • Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για συνοδούς).
 • Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για εργαζομένους σε  δομές).
 • Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται στο νοσοκομείο.
 • ΤΕΠ Π.Γ.Ν.Ι. δειγματοληψία μόνο σε συνοδούς.
 • Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται στο νοσοκομείο.
 • Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πολίτες της περιοχής (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων).

 

10/2

 • - Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται στο νοσοκομείο.
 • - Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται στο νοσοκομείο.
 • - Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό).
 • - Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για εργαζομένους σε δομές)
 • - Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για συνοδούς).
 • - Μαζική ανοιχτή δειγματοληψία στη πλατεία Καλπακίου.
 • -Δειγματοληψία στο Οικοτροφείο Νόστος στην Κόνιτσα.
 • - Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πολίτες της περιοχής.
 •  (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων.

 

11/02

 • - Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό).
 • - Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για εργαζόμενους σε δομές).
 • - Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για συνοδούς).
 • - Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται στο νοσοκομείο.
 • Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται στο νοσοκομείο.
 • ΤΕΠ Π.Γ.Ν.Ι. δειγματοληψία μόνο σε συνοδούς.
 • Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πολίτες της περιοχής (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων).
 • Μαζικός ανοιχτός δειγματοληπτικός έλεγχος στη τοποθεσία Παρακάλαμος.

 

12/02

 • Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό).
 • Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για συνοδούς).
 • Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για εργαζόμενους σε δομές).
 • Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται στο νοσοκομείο.
 • Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται στο Νοσοκομείο.
 • Δειγματοληπτικός έλεγχος στο Δημαρχείο Ζίτσας.
 • Δειγματοληπτικός έλεγχος στη Πυροσβεστική Ιωαννίνων.

 

13/02/2021

 • Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό).
 • Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για συνοδούς).
 • Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για εργαζόμενους σε δομές).
 • Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται στο νοσοκομείο.
 • ΤΕΠ Π.Γ.Ν.Ι. δειγματοληψία μόνο σε συνοδούς.

 

14/02/2021

 • Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες για το κοινό).
 • Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για συνοδούς).
 • Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για εργαζόμενους σε δομές).
 • Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται στο νοσοκομείο.