Πρακτική εξέταση υποψήφιων oδοντοτεχνιτών

2016-01-14 20:51

Η πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδοντοτεχνιτών για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας 

θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2016 και ώρες 10:00 στο Τ.Ε.Ι  Αθήνας-Εργαστήρια Τμ. Οδοντικής Τεχνολογίας (Αγίου Σπυρίδωνα 24, Αιγάλεω).

Οι υποψήφιοι κατά την πρακτική εξέταση θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα εργαλεία και υλικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 της αριθμ.Υ7γ/ΓΠ/οικ.83272/21-7-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1755 Β’).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Ιωαννίνων

       -Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510-87131

Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Άρτας

      –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813-63512

Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Θεσπρωτίας

 –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26650-99986 & 99984

Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Πρέβεζας

     –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823-62113& 62112

Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας , 2132161610