Πραγματοποίηση εναρκτήριας συνάντησης του έργου MeDInno

2018-07-11 17:26

Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου 

της Περιφέρειας Ηπείρου η εναρκτήρια συνάντηση του έργου MeDInno έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται με προϋπολογισμό ύψους περίπου 850.000 ευρώ από το Πρόγραμμα  Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Το έργο  θα διαρκέσει 2 χρόνια με την Περιφέρεια Επικεφαλή Εταίρο ενώ επίσης, ως εταίρος από την Ελλάδα συμμετέχει και η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, καθώς και τρεις Ιταλοί εταίροι και συγκεκριμένα, η Ένωση Επαρχιών της Απουλίας, η Συνομοσπονδία Ιταλών Αγροτών του Μπάρι και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια. Ως συνδεδεμένος εταίρος στο έργο συμμετέχει τέλος, το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Τους εταίρους καλωσόρισε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης ο οποίος τόνισε την ανάγκη τόνωσης του πρωτογενή τομέα της Ηπείρου και αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της, την τεράστια ιστορία και παράδοση της στην αιγοπροβατοτροφία, την ποικιλομορφία των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών των βοσκοτόπων της και φυσικά στην παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων υψηλής θρεπτικής και βιολογικής αξίας.

Tο έργο έχει στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων τυροκομίας κυρίως με βάση το πρόβειο και αίγειο γάλα και της τυποποίησης πρόβειου, αίγειου και μοσχαρίσιου κρέατος από εγχώριες φυλές. Μέσα από το έργο αφού μελετηθούν οι απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς σε τυρί και κρέας θα γίνει προώθηση των ήδη υφιστάμενων αλλά και των καινούριων προϊόντων κάτω από ένα κοινό όνομα brand name με στοχευόμενες ενέργειες εκπαίδευσης και ενημέρωσης, αλλά και δραστηριότητες γευσιγνωσίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με την διατροφή: παραγωγούς, κτηνοτρόφους, έμπορους, τυροκόμους, ξενοδόχους, δημοσιογράφους, έμπειρους chef κτλ.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, η αύξηση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, η διατήρηση των ήδη υπαρχουσών εκμεταλλεύσεων και η μείωση της ανεργίας στην περιοχή μας.

Περιφέρεια Ηπείρου

Βασιλική Ηγουμενίδου τηλ 2651087115 v.igoumenidou@php.gov.gr

Περιφέρεια Απουλίας - Στέλεχος Επικοινωνίας Κοινής Γραμματείας

Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@regione.puglia.it; press@greece-italy.eu

www.greece-italy.eu

    To Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει δημόσιους οργανισμούς και τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσει νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε έναν αριθμό πεδίων όπως η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία στοχεύει να πάρει τη μέγιστη απόδοση από τον προϋπολογισμό του ύψους 123 εκατομμυρίων, χρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και σε ποσοστό 15% από τα δύο κράτη-μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.