«Πολιτιστικό καλοκαίρι 2015»

2015-05-07 18:32

Προσκαλούνται όλες οι μουσικές ομάδες(μπάντες, μουσικά σχήματα), οι θεατρικές ομάδες,

και όποιες άλλες ομάδες και σύλλογοι επιθυμούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους αναλυτικά για τις εκδηλώσεις «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015» που θα διοργανώσει όπως κάθε χρόνο το νομικό πρόσωπο του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Οι προτάσεις θα γίνονται γραπτώς στο γραφείο του Τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ (Ελευθερίας 7, Παλιό Δημαρχείο, 1ος όροφος και στον κο Γιαννακό Αλέξανδρο από τις 07/05/2015-22/05/2015.

Πληροφορίες:

Γιαννακός Αλέξανδρος

Τηλ. 2665360018

FAX : 2665360019-2665026346

Email: pakppo@1345.syzefxis.gov.gr