Πλήρωση κενής θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

2015-07-09 19:36

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται  το εξής:  Σύμφωνα

με την αριθ. Α3α/οικ.40057/27-05-2015 (ΦΕΚ 1135/Β/12-06-2015) κοινή Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η μετατροπή μίας (1) θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ σε μία (1) θέση ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ στο ίδιο νοσοκομείο για άσκηση ενός (1) έτους στην ειδικότητα αυτή.

Η πλήρωση της παραπάνω θέσης σε πρώτη φάση και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα γίνει ύστερα από κλήρωση.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 24-07-2015 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09.00 π.μ στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, γραφείο 132) ενώπιον επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Στην διαδικασία της κλήρωσης θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων ιατρών. 

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 10-07-2015  έως και  23-07-2015, ήτοι δέκα εργάσιμες μέρες.