Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων από το Δήμο Ηγουμενίτσας

2015-04-07 16:53

Στα πλαίσια της εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας αλλά και της προάσπισης

της δημόσιας υγείας σας ενημερώνουμε ότι ο μόνος χώρος εναπόθεσης σκουπιδιών είναι μέσα στους κάδους. Οποιαδήποτε απόρριψη σκουπιδιών εκτός των κάδων, τιμωρείται με το αντίστοιχο πρόστιμο όπως προβλέπει ο κανονισμός.

Επίσης Κλαριά, φύλλα ή  χόρτα δεν επιτρέπονται στους κάδους ούτε πέριξ αυτών.

Σχετικά με τα ογκώδη αντικείμενα (όπως έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.α.) θα πρέπει να ενημερώνετε πρώτα στα τηλέφωνα 2665021150 και 2665022626 όπου θα μαθαίνετε την ακριβή μέρα και ώρα διέλευσης του οχήματος αποκομιδής αυτών.