Περί περιβαλλοντικής ευαισθησίας

2015-06-30 14:32

Σε μια προσπάθεια περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των

πολιτών για την ανακύκλωση προέβη ο Δήμος Ηγουμενίτσας εκδίδοντας την κάτωθι ανακοίνωση:

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι οι μπλε κάδοι είναι αποκλειστικά για ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο). Η απόρριψη μη ανακυκλώσιμων υλικών προκαλεί επιπλέον δαπάνη στο Δήμο από την άσκοπη μεταφορά από και προς τα Ιωάννινα.

Παρακαλούμε τους πολίτες να τηρήσουν τους κανόνες ανακύκλωσης!

Ο Αντιδήμαρχος

Ηλίας Λώλης