Παρατείνεται η προθεσμία για την επιχορήγηση μικρών επιχειρήσεων

2020-11-11 15:16

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης τροποποιείται 

η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid–19 στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 –2020. Με βάση την απόφαση ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Παρασκευή 4/12/2020 , ώρα 15.00.