Ολοκληρώθηκε το έργο “ARGES”

2015-12-21 19:01

Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη η εκδήλωση λήξης του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας

“ARGES - Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επιβάτες και Εμπορεύματα” η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2015 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου. Το ARGES αποτελεί ένα στρατηγικό έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, στο μέτρο 2.2 «Βελτίωση των μεταφορών, δικτύων και υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς Πόρους (25%) της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου ως ο επικεφαλής εταίρος του έργου διοργάνωσε την τελική συνάντηση στην οποία συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς o Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε, o Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε, o Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε, και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος, ενώ από Ιταλικής πλευράς συμμετείχε ο Οργανισμός Λιμένος Μπάρι, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Τομέας Ιταλικής Ακτοφυλακής, η Περιφέρεια Barletta-Andria-Trani, το Πολυτεχνείο του Bari και το CMCC – Ευρω-μεσογειακό Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε απολογισμός της πορείας του έργου και των δράσεων που ανέλαβε να διαχειριστεί κάθε εταίρος. Επίσης έγινε επίδειξη της διαδικτυακής πλατφόρμας υποστήριξης των λιμένων, των πλοίων αλλά και των επισκεπτών και μεταφορέων που χρησιμοποιούν τα λιμάνια που συμμετέχουν στο έργο.

Με τη λήξη της συνάντησης η κοινή άποψη των συμμετεχόντων εκπροσώπων των εταίρων ήταν ότι  το συγκεκριμένο έργο αποτελεί, εκτός των άλλων, μια βάση πάνω στην οποία μπορούν να βασιστούν μελλοντικές επεκτάσεις του, αλλά και περαιτέρω συνεργασίες μεταξύ των φορέων των παράκτιων περιοχών και Περιφερειών της Ελλάδας και της Ιταλίας.