Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εργασίες της τελικής τεχνικής συνάντησης του έργου Coultroutes

2015-11-27 14:07

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τελικής τεχνικής συνάντησης του έργου

Cult.routes: «Διασυνοριακές Πολιτιστικές Διαδρομές» που διοργανώθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου από την Περιφέρεια Ιωαννίνων στο ξενοδοχείο Grand Serai Congress & Spa. Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη της Περιφέρειας και εκπρόσωποι του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς και στελέχη της Περιφέρειας Απούλια και του Επιμελητηρίου της Foggia από την Ιταλία οι οποίοι παρακολούθησαν και τις εργασίες μέσω τηλεδιάσκεψης. Το έργο Cult.Routes ξεκίνησε να υλοποιείται το 2013 στα πλαίσια Προγράμματος Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους και ολοκληρώνεται 31/12/2015.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε η ανάπλαση, συντήρηση και αποκατάσταση συνολικά δεκατριών  (13) Μνημείων της Περιφέρειας Ιωαννίνων :

Ι.Μ. Ασπραγγέλων Ζαγορίου.

Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου.

Ι.Μ. Ραϊδιώτισσα Βροσύνας.

Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά.

Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Ρουψιάς.

Ι.Μ. Αβάσσου.

Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου Χρυσόραχης.

Ι.Μ. Κοιμήσεως θεοτόκου "Άβελ" Βήσσανης.

Ι.Μ. Σέλτσου.

Ι.Ν. Αγ. Συμεών Στυλίτου Κορύτιανης.

Ι.Μ. Γεννέσιου της Θεοτόκου Βαργιάδες.

Ι.Ν.Κοιμήσεως τη Θεοτόκου Κομμένου Άρτας.

Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Καστρίτσας.

Παράλληλα υλοποιήθηκαν δράσεις για τη δημιουργία και χαρτογράφηση πολιτιστικών διαδρομών, την αξιολόγηση καλών πρακτικών με σκοπό τη δημιουργία οδηγού ανάδειξης και προβολής των πολιτιστικών διαδρομών ενώ επίσης δημιουργήθηκε ειδική πολύγλωσση ηλεκτρονική πλατφόρμα και παρουσιάστηκε το πληροφοριακό υλικό σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό (Ρίμινι Ιταλίας και Λονδίνο).

Η τελική τεχνική συνάντηση είχε ως αντικείμενο συζήτησης την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου από όλους τους εταίρους και την οριστικοποίηση θεμάτων που αφορούν στην υπογραφή σχετικού συμφώνου διακρατικής συνεργασίας μεταξύ  Ελλάδας και Ιταλίας για την διατήρηση και ανάδειξη διασυνοριακών πολιτιστικών διαδρομών, τη δημοσίευση του επικοινωνιακού υλικού (τουριστικοί οδηγοί, ηλεκτρονική πλατφόρμα κλπ) αλλά και στην ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στην αποπληρωμή των επιμέρους παραδοτέων και έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Έργου www.cultroutes.eu όπου  θα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή τους χάρτες των πολιτιστικών διαδρομών, καθώς επίσης τους οδηγούς και το ενημερωτικό υλικό, ενώ σύντομα θα αναρτηθούν και οι φωτογραφίες των Ιερών Μονών που αποκαταστάθηκαν αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.