Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την προμήθεια έντεκα (11) ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ

2015-11-16 14:16

 Με δυο προϋποθέσεις η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, διατυπώνει - με έγγραφο

που διαβίβασε στο Ε.Κ.Α.Β. ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης- θετική γνώμη για το Σχέδιο Σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης που αφορά την προμήθεια 11 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Ειδικότερα οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι οι εξής:

α) Ότι τα έργα αυτά θα μεταφερθούν στα οικεία Περιφερειακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και

β) Ότι κατά τη μεταφορά τους στη νέα προγραμματική περίοδο δεν θα έχουν παραληφθεί οριστικά εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 658.234,50 ευρώ.

Επίσης με άλλο έγγραφο του Περιφερειάρχη προς το Δήμο Ιωαννιτών, παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης υποέργου για την "Παροχή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την παροχή γραμμής μεταφοράς δεδομένων" της Πράξης "Βελτίωση υδροδοτικού συστήματος ΣΥΔΚΛΙ με σύστημα τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση δικτύων", συνολικού προϋπολογισμού 13.991,25 ευρώ.