Οι υπηρεσίες προνοίας του Δήμου Ηγουμενίτσας μεταστεγάζονται

2015-09-26 16:33

Σας ανακοινώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας μεταστεγάζεται από το Κτίριο

Περιφερειακής Ενότητας στην διεύθυνση: Αγ. Αποστόλων 43 στην παραλιακή οδό (έναντι νέου λιμένος).  Λόγω της μετακόμισης, από 28 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το κοινό δεν δύναται να εξυπηρετηθεί .

Οι μέχρι σήμερα τηλεφωνικές γραμμές 2665360180-60182-60183 και 60254 παύουν να ισχύουν.

Νέα τηλέφωνα επικοινωνίας που θα καλεί το κοινό μετά την διαδικασία μετακόμισης  είναι :2665021003, 2665021004, 2665029070, 2665029071 και Φαξ: 2665026886.