Οι τρίτεκνοι, η ισότητα των φίλων και οι πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Ηπείρου

2015-09-30 20:39

Τα προβλήματα της σύγχρονης τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας της Ηπείρου, όπως αυτά

κατατέθηκαν από εκπροσώπους Συλλόγων Τριτέκνων και Πολυτέκνων από Άρτα, Ιωάννινα και Πρέβεζα, απασχόλησαν εκτενώς τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας. Μετά από σχετικά αιτήματα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποσταλούν επιστολές προς τοπικές επιχειρήσεις και τις διοικήσεις ΔΕΚΟ για την εξασφάλιση εκπτώσεων για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες της Ηπείρου.

Στην παρέμβασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης κ. Οδυσσέας Πότσης, τόνισε «η Περιφέρεια υλοποιεί επιπρόσθετες δράσεις για τη συνδρομή των τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών. Το πλαίσιο της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα, δεν επιτρέπουν περισσότερες δράσεις, από την επικουρική συνδρομή».

Επίσης, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης εγκρίθηκαν οι προτάσεις της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Ηπείρου, που θα αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης δράσεων και πράξεων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων. Οι στρατηγικοί στόχοι εστιάζονται στην ένταξη της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις πολιτικές της Περιφέρειας και στην προστασία και καταπολέμηση φαινομένων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών γενικότερα και της έμφυλης βίας ειδικότερα.

Την σχετική εισήγηση έκανε εκ μέρους της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, η περιφερειακή σύμβουλος κ. Γιούλα Μητροκώστα, ενώ παρεμβάσεις στη συζήτηση πραγματοποίησε η εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας  Ισότητας στην Επιτροπή  κ. Ε. Μαραγκουδάκη.