Οι σειρήνες θα ηχήσουν αύριο Τρίτη…

2015-10-05 12:01

…όχι δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, καθώς αυτό θα συμβεί στο πλαίσιο μιας

τακτικής άσκησης με την επωνυμία "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2015".

Την Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2015 κατά την Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2015, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας σε όλη την Επικράτεια όπως παρακάτω:

Τοπική ώρα 11:00: σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

Τοπική ώρα 11:05:  σήμανση λήξης συναγερμού για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Επίσης γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως, δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας!

* Από το Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Περιφέρειας Ηπείρου