Οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής κατά τη σημερινή της συνεδρίαση

2015-08-12 19:32

 Σ τη σημερινή της συνεδρίαση η οικονομική επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, ανέδειξε

αναδόχους για τα εξής έργα:

1) "Αποκατάσταση οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης προς Πουρνιά, Αγία Παρασκευή και Φούρκα", προϋπολογισμού € 50.000. Ανάδοχος Μ. Κουμπής & ΣΙΑ Ε.Ε.

2) "Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κράψη", προϋπολογισμού  € 170.000. Ανάδοχος Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.

3) "Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού Γωνιά – Ανεμορράχη – Σγάρα – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια νομού Ιωαννίνων", προϋπολογισμού € 60.000. Ανάδοχος Γ. Μπαλαούρας.

4) "Συντήρηση δρόμου Αστροχώρι–Μεγαλόχαρη–Μεσόπυργος", προϋπολογισμού € 40.000. Ανάδοχος Κάλλια Ευαγγελία.

5) "Καθαρισμός ποταμού Μπόιδα – Μαυρής", προϋπολογισμού € 50.000. Ανάδοχος Κωνσταντίνος Χρ. Κώστας.

Επίσης ενέκρινε την επαναδημοπράτηση του έργου "Συντήρηση 1ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 55.000, καθώς ο αρχικός διαγωνισμός αναδείχτηκε άγονος.