Νεοφυής επιχειρηματικότητα αγροδιατροφικού τομέα

2017-08-30 11:18

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» σε συνεργασία 

και χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού  International Orthodox Christian Charities –IOCC  διενεργεί  πρόγραμμα ενίσχυσης αγροτικών συνεταιρισμών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν αποκλειστικά και μόνο συνεταιρισμοί και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις , που έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις , με ετήσιο κύκλο εργασιών  μέχρι  1.500.000 ευρώ και εδρεύουν στους νομούς Ιωαννίνων ,Κοζάνης ,Καστοριάς, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Τρικάλων,Καρδίτσας, Άρτας, Ευρυτανίας, και Αιτωλοακαρνανίας .

Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη βελτιωτικών δράσεων έως εννέα συνεταιρισμών και ΚΟΙΝΣΕΠ που αφορούν διαδικασίες παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης προϊόντων τους με δωρεά εξοπλισμού.

Οι εγκεκριμένες δαπάνες αφορούν χρηματοδότηση εξοπλισμού έως 100%  με ανώτερο όριο χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο έως του ποσού των 10.000 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Οι ωφελούμενοι που θα ενισχυθούν  από το πρόγραμμα  θα δωρίσουν αμέσως μετά την παραλαβή του εξοπλισμού  προϊόντα τους με λιανική αξία ίση με το 10% της αξίας του εξοπλισμού που θα λάβουν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ , σε τοπικά  ιδρύματα  κοινωνικής πρόνοιας.

H υποβολή αιτήσεων θα γίνεται έως την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου, ώρα 15:00.

Η αίτηση αποστέλλεται σκαναρισμένη με υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και τη σφραγίδα της επιχείρησης. Το συνημμένο επιχειρηματικό σχέδιο αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf ,μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  t.galdara@mkoapostoli.gr  και d.katsivelaki@mkoapostoli.gr με την  ένδειξη : ΑΙΤΗΣΗ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017.  Εναλλακτικά : με ταχυμεταφορά στα γραφεία της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : Δέσπωςς Σέχου 37, Πλατεία Κυνοσάργους ,ΤΚ 11743 Αθήνα

Για οποιαδήποτε  περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην ιστοσελίδα  www.mkoapostoli.gr