Νέα γενικότερου ενδιαφέροντος από την Ήπειρο

2020-04-29 16:09

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Αύριο Πέμπτη 30-04-2020 και ώρα 09:30 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2020 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)», προϋπολογισμού 868.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας της οδού πρόσβασης προς Καραβοστάσι μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με το επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εκπόνηση οριστικής μελέτης του έργου: “Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό – Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης, νέες χαράξεις)”», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 3,00%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αλεποχώρι Μπότσαρη», αναδόχου Χρήστου Βασιλειάδη.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Αγίας Βαρβάρας Κόνιτσας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2020.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδών στην περιοχή Πράμαντα -Μελισσουργοί», αναδόχου Κωνσταντίνου Γκεσούλη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 15-07-2020.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Αγίου Χαραλάμπους Κάτω Αθαμανίου – Άνω Καλεντίνης», αναδόχου Δημητρίου Φούκα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-10-2020.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή τμήματος του κωδωνοστασίου στην Κλειδωνιά Κόνιτσας» αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» μέχρι την 31-08-2020.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 31-08-2020.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας (Μεγάλη Βρύση-Αγία Κυριακή) της ΔΕ Αθαμανίας της ΠΕ Άρτας», αναδόχου Γ.Ν & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 29-08-2020.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια - Παλιουράκι και σύνδεσή της με επαρχιακή οδό», αναδόχου Γ.Ν & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 29-08-2020.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης της ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση νέας παροχή ισχύος στο πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων-Πραμάντων στον αυχένα Μηλιές (θέση Ορσίδες)».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στον κόμβο της ΕΟ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας με Πλαταριά.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση ιστών οδοφωτισμού στους κόμβους Πλαταριάς και Αγίας Παρασκευής Θεσπρωτίας.
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού ρέματος Αράχθου ποταμού μεταξύ Ανηλίου και Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων (παροχής γενικής υπηρεσίας) για την υποβολή φακέλου στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) του Υπουργείου Πολιτισμού της μελέτης “Στερέωση - αποκατάσταση Ι.Μ. Προφήτου Ηλία Δήμου Ζαγορίου”».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου 2020 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 19. Έγκριση του από 10-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-03-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση-συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00 € με Φ.Π.Α.
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών από Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Αθηνών προς Δερβίζιανα και προς Θεριακήσι-Μελιγγοί», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2020.
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο-Μανασσής-Μηλιωτάδες», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΑΦΛΗ, μέχρι την 30-09-2020.
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Πωγωνιανής Δήμου Πωγωνίου», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-07-2020.
 23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της Επαρχιακής Οδού Κήπων – Νεγάδων της Π.Ε. Ιωαννίνων», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 30-08-2020.
 24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή λιθοδομών αντιστήριξης στην ΤΚ Βαρλαάμ της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΑ I. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 16-10-2020.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση βατότητας λόγω κατολίσθησης της επαρχιακής οδού 33 στην Τ.Κ Μερόπης του Δήμου Πωγωνίου (προμήθεια υλικών)».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου έτους 2020.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 28. Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ (νυν φοιτήτριας ΑΕΙ), σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
 29. Έγκριση του από 21-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και γραφείων που στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και υπηρεσιών της εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού € 124.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών ηλεκτρονικών συσκευών για την διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου».
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση βιβλίου του Πάνου Δ. Τζιόβα με τίτλο «Κάποτε, κάποια μέρα. Ηπειρωτικές ηθογραφίες Β΄».
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου στην πλατφόρμα του IGCAT (Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών & Τουρισμού).
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Μίσθωση αστικών λεωφορείων για μετακίνηση εθελοντών προς ευπαθείς ομάδες.
 34. Έγκριση του Πρακτικού 1/01-04-2020 της Επιτροπής Διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 35. Έγκριση πληρωμής δαπανών για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Άρτας 2019, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2432/10-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΧΝ7Λ9-ΛΣΛ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εξέτασης όδευσης Η/Μ εγκαταστάσεων και προτάσεις φωτισμού για την ανάδειξη του μνημείου Ιμαρέτ Άρτας».
 37. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας», αναδόχου Περικλή Ζώτου, μέχρι την 20-05-2020.
 38. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται για  τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Κέντρου Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης Νομού Άρτας (πρώην ΚΕΔΔΥ).
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την απορροή υδάτων στην Ε.Ο. Άρτας –Τρικάλων».
 40. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ήτοι για τη στέγαση των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ, καθώς και της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ νομού Πρέβεζας.
 41. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ήτοι για τη στέγαση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, των Δ/νσεων Διοικητικού - Οικονομικού και Ανάπτυξης, του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας και αίθουσας συνεδριάσεων.
 42. Έγκριση παράτασης της αρ. πρωτ. 19264/668/07.02.2020 (ΑΔΑΜ: 209SYMV006483738) σύμβασης της Π.Ε. Πρέβεζας για την Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.Σ.Υ. νομού Πρέβεζας.
 43. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προϋπολογισμού 165.197,70 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση προγράμματος ΤΕΒΑ 2018-2019 Π.Ε. Πρέβεζας.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής,  προκειμένου να διεκπεραιωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Πρέβεζας, τα Προγράμματα ελέγχων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ελέγχων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, επισκοπήσεων καλλιεργειών και το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου ζωοτροφών για το έτος 2020.
 46. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα ανάσχεσης βραχοπτώσεων ανάντη πρανούς τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης Επαρχιακής οδού» αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.» μέχρι την 08-07-2020.
 47. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου» προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020.

 

Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Την Πέμπτη 30 Απριλίου και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει, μέσω τηλεδιάσκεψης,  το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Ιωαννίνων  με θέμα: «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου έτους 2020».

 

Πρόσκληση για υποδομές Κοινωνικής Πρόνοιας στο Δήμο Ιωαννιτών

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 δημοσιεύεται πρόσκληση για τη χρηματοδότηση πράξεων για  «Υποδομές Κοινωνικής Πρόνοιας της Στρατηγικής ΒΑΑ», συνολικής δημόσιας δαπάνης έως 1.300.000 ευρώ.

Δυνητικός δικαιούχος της πρόσκλησης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας «Κέντρου για το Παιδί», αξιοποιώντας το χώρο του «Ασύλου Ανιάτων», για την ανάπτυξη και τη λειτουργία δομών κοινωνικής μέριμνας για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μη, προσφέροντάς τους δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης, ψυχαγωγίας καθώς και άλλων συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν από 04-05-2020 έως 03-07-2020 και ώρα 14.00. Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται επίσης στoν κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, τηλέφωνο 2651 3 60517.